Thông báo nhận tiền học bổng năm học 2018-2019
12/6/2019 11:02:00 AM
Thông báo nhận tiền học bổng năm học 2018-2019

Đối tượng: Sinh viên có tên tại quyết định 571/QĐ-HIU ngày 20/11/2019

Thời gian nhận tiền: từ ngày 26/11/2019 đến 10/1/2020 (thứ 2-thứ 6)

  • Sáng: 8h00 đến 12h00
  • Chiều: 13h00 đến 17h00

Nơi nhận: Sinh viên nhận tiền tại cơ sở đang theo học

  • Cơ sở 1: Phòng Tài chính kế toán - Lầu 2, 215 Điện Biên Phủ
  • Cơ sở 2: Văn phòng Trường- Lầu 1, 120 Hòa Bình

Lưu ý:   Sinh viên xất trình CMND hoặc thẻ sinh viên khi nhận tiền. Trường hợp sinh viên nhờ người nhận tiền hộ phải có giấy ủy quyền hợp lệ.

Sinh viên xem danh sách chi tiết tại đây

tin tức khác