Thông báo Cuộc thi hoa khôi sinh viên các trường đại học thuộc tập đoàn Nguyễn Hoàng năm 2020
12/6/2019 11:13:00 AM
Thông báo Cuộc thi hoa khôi sinh viên các trường đại học thuộc tập đoàn Nguyễn Hoàng năm 2020

Thời gian đăng ký: 02/12-12/12/2019

Thời gian thi vòng sơ khảo: 15/12/2019

Thời gian thi chung kết cấp trường 05/01/2020

Sinh viên xem chi tiết tại đây

tin tức khác