Lịch bảo trì thang máy tại cơ sở 215 Điện Biên Phủ
6/22/2020 11:46:00 AM
Lịch bảo trì thang máy tại cơ sở 215 Điện Biên Phủ

Lịch bảo trì tháng máy tháng 6/2020 tại cơ sở ĐBP

 

STT

Ngày bảo trì

Thời gian

Thang bảo trì

1

Ngày 25.06.2020

08h30-17h30

Thang E,F

2

Ngày 26.06.2020

08h30-17h30

Thang C,D

3

Ngày 27.06.2020

08h30-17h30

Thang A,B

tin tức khác