Lịch bảo trì định kỳ tháng 08/2020 tại cơ sở 215 Điện Biên Phủ
8/27/2020 3:05:00 PM
Lịch bảo trì định kỳ tháng 08/2020 tại cơ sở 215 Điện Biên Phủ

STT

Ngày bảo trì

Thời gian

Thang bảo trì

1

Ngày 27.08.2020

08h30-17h30

Thang E,F

2

Ngày 28.08.2020

08h30-17h30

Thang C,D

3

Ngày 29.08.2020

08h30-17h30

Thang A,B

tin tức khác