Kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm
10/14/2020 9:47:00 AM
Kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm

Thời gian: 8h00 ngày 23/10/2020

Địa điểm: Hội trường, 215 Điện Biên Phủ, P15 Bình Thạnh

SV tham gia chương trình được cộng 01 ngày CTXH và 02 điểm rèn luyện

Chi tiết tại đây

tin tức khác