thông báo tổ chức talkshow ngày 28/10/2020: starup con đường thành công hay lối mòn suy nghĩ
10/20/2020 4:17:00 PM
thông báo tổ chức talkshow ngày 28/10/2020: starup con đường thành công hay lối mòn suy nghĩ

Thời gian: 8h ngày 28/10/2020

Địa điểm: Hội trường, 215 Điện Biên Phủ, P25, Bình Thạnh

Link đăng ký: https://bit.ly/3j0i8X4

Sinh viên xem chi tiết tại đây

tin tức khác