[Quy chế đào tạo] Khung thời gian học trong ngày (áp dụng từ HK 1, 2021/22)
6/22/2021 9:33:00 AM
[Quy chế đào tạo] Khung thời gian học trong ngày (áp dụng từ HK 1, 2021/22)
  • Thời gian tổ chức hoạt động giảng dạy trong khoảng từ 7 giờ đến 20 giờ các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ bảy.

  • Thời gian giảng dạy thực hành, cộng đồng, lâm sàng bắt đầu từ 7g00 vào buổi sáng và 13g00 vào buổi chiều (trừ thời gian trực bệnh viện)
  • Thời gian tổ chức hoạt động giảng dạy lý thuyết cụ thể như sau:

Buổi Tiết Thời gian Nghỉ
Sáng 1 07g00 – 07g50 Không
2 07g50 – 08g40 20 phút
3 09g00 – 09g50 Không
4 09g50 – 10g40 Không
5 10g40 – 11g30  
Chiều 6 13g00 – 13g50 Không
7 13g50 – 14g40 20 phút
8 15g00 – 15g50 Không
9 15g50 – 16g40 Không
10 16g40 – 17g30 30 phút
Tối 11 18g00 – 18g50  
12 18g50 – 19g40  

Tùy theo số lượng sinh viên, số lớp học cần tổ chức và điều kiện cơ sở vật chất của Trường, Phòng Đào tạo Đại học sắp xếp thời khóa biểu hàng ngày cho các lớp. Riêng lịch thực hành và lâm sàng thì Khoa, Bộ môn đề xuất kế hoạch, Phòng Đào tạo Đại học xếp lịch thống nhất chung

tin tức khác