Khảo sát chất lượng phục vụ sinh viên
2/26/2021 4:44:00 PM
Khảo sát chất lượng phục vụ sinh viên

Trung tâm Trải nghiệm - Việc làm Sinh viên thông báo về việc thực hiện khảo sát chất lượng phục vụ sinh viên đối với sinh viên toàn trường, cụ thể như sau:

  1. Mục đích khảo sát: nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng phục vụ sinh viên, kịp thời hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập tại trường.
  2. Đối tượng khảo sát: sinh viên tất cả các khóa đang học tập tại các Khoa trong trường.
  3. Thực hiện khảo sát: trực tuyến tại link: hiusurvey2020
  4.  Thời gian khảo sát: từ 30/11 đến 08/12/2020.
  5. Quyền lợi: sinh viên thực hiện khảo sát nghiêm túc, đúng thời gian quy định được ghi nhận 0.5 ngày CTXH và 05 Điểm rèn luyện.
tin tức khác