Công bố Điểm rèn luyện sinh viên, học kỳ 2 năm học 2019-2020 (đợt 2)
1/21/2021 2:18:00 PM
Công bố Điểm rèn luyện sinh viên, học kỳ 2 năm học 2019-2020 (đợt 2)

Căn cứ Hướng dẫn số 179a/QĐ-DHB ngày 10/3/2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng về việc ban hành Hướng dẫn đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên; căn cứ thông báo số 203/TB-HIU ngày 28/10/2020 về tổ chức đánh giá rèn luyện trực tuyến cho sinh viên hệ chính quy học kỳ 2 năm học 2019 – 2020;

Căn cứ kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên học kỳ 2 năm học 2019-2020. Nhà trường thông báo công nhận kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 2 năm học 2019-2020. Sinh viên có thể xem kết quả rèn luyện tại Mục điểm rèn luyện trong Portal

 

STT

Đơn vị

Sĩ số

Xuất sắc

Tốt

Khá

Trung bình

Yếu

Kém

SV không đánh giá

1         

Khoa Đào tạo Quốc tế

31

15

2

2

2

 

 

10

2         

Khoa Điều dưỡng

15

 

 

3

5

1

 

6

3         

Khoa Dược

1281

35

232

426

250

15

21

302

4         

Khoa Khoa học giáo dục

7

1

2

 

2

 

 

2

5         

Khoa Khoa học xã hội và ngôn ngữ quốc tế

421

27

86

120

63

11

4

110

6         

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

381

11

70

110

65

1

1

123

7         

Khoa Kỹ thuật công nghệ

236

9

32

49

33

6

6

101

8         

Khoa Răng Hàm Mặt

194

41

57

63

19

 

1

13

9         

Khoa Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng

88

4

12

31

35

1

3

2

10     

Khoa Xét nghiệm y học

188

12

26

101

32

2

1

14

Tổng:

2842

155

519

905

506

37

37

683

tin tức khác