Lịch bảo trì định kỳ tháng 01/2021
1/21/2021 3:01:00 PM
Lịch bảo trì định kỳ tháng 01/2021

Nhằm duy trì tốt hệ thống thang máy và đảm bảo tính an toàn khi lưu thông cho Sinh viên khi sử dụng thang máy.

 

Ban Quản lý Tòa nhà (BQLTN) thông báo Lịch bảo trì định kỳ tháng 01/2021 cho hệ thống thang máy như sau :

   

STT

Ngày bảo trì

Thời gian

Thang bảo trì

1

Ngày 21.01.2021

08h30-17h30

Thang E,F

2

Ngày 22.01.2021

08h30-17h30

Thang C,D

3

Ngày 23.01.2021

08h30-17h30

Thang A,B

Nhà trường thông báo đến Sinh viên được nắm thông tin, Trong thời gian bảo trì thang máy, Sinh viên vui lòng sử dụng các thang còn lại.

tin tức khác