Hướng dẫn đầu mối liên hệ xử lý đề nghị của sinh viên
3/1/2021 6:18:00 AM
Hướng dẫn đầu mối liên hệ xử lý đề nghị của sinh viên

Nhóm 1: Văn phòng Khoa, Viện, Bộ môn hoặc Cố vấn học tập của Lớp Sinh viên 

 • Các vấn đề liên quan đến đăng ký học phần (đăng ký, điều chỉnh, học lại, hủy học phần, học vượt,...), 
 • Danh sách lớp sinh viên, thời khóa biểu
 • Mã vào lớp học trực tuyến
 • Các vấn đề liên quan đến học tập: điểm thi, chuyển điểm, xin hoãn thi, chuyển lớp, chuyển nhóm… 

Thông tin liên hệhttp:/portal.hiu.vn/News/Detail/4457/Cac-Khoa--Vien--Bo-mon 

Nhóm 2: Trung tâm Trải nghiệm – Việc làm Sinh viên 

 • Bảo lưu nghỉ học tạm thời, nhập học lại, chuyển lớp, chuyển ngành, thôi học, chuyển trường đi. 
 • Học bổng, các chính sách ưu đãi giáo dục 
  - Sinh viên có người thân, bố mẹ, anh chị em ruột làm việc hoặc học cùng trường
  - Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn)
   
 • Thẻ sinh viên và bổ sung hồ sơ sinh viên. 
 • Đời sống sinh viên: Ký túc xá, chỗ ở; việc làm, thực tập.  
 • Hoạt động phong trào, trải nghiệm sinh viên và Câu lạc bộ. 

Thông tin liên hệ: Tầng 3, cơ sở 215 Điện Biên Phủ 

Nhóm 3: Đào tạo Đại học 

 • Bảng điểm học tập, xét tốt nghiệp 
 • Các vấn đề liên quan đến văn bằng, chứng chỉ: bằng tốt nghiệp, chứng chỉ đào tạo, 
 • Chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, 
 • Giấy xác nhận sinh viên đang học tại trường chưa tốt nghiệp để nộp cơ quan quân sự. 

Thông tin liên hệ: Tầng 2, cơ sở 215 Điện Biên Phủ, 02873083456 bấm 3402, Email: academicaffairs@hiu.vn 

Nhóm 4: Phòng Công nghệ thông tin 

 • Tài khoản HIU Portal và các tính năng sử dụng 
 • Tài khoản Office 365: quên mật khẩu đăng nhập 
 • Nền tảng học trực tuyến E-learning: cách sử dụng nền tảng sử dụng. 
 • Các vấn đề liên quan đến Wifi, internet. 

Thông tin liên hệ Gọi số: 02873083456, bấm 3435, Hotline (trường hợp khẩn cấp): 0817971901 - Email: itoffice@hiu.vn 

Nhóm 5: Một số đầu mối liên hệ khác: 

Phòng/Trung tâm 

Nội dung liên hệ 

Thông tin liên hệ 

Phòng Tài chính – Kế toán 

 • Việc nộp học phí, lệ phí 
 • Rút học phí, lệ phí 

Gọi số: 02873083456, bấm 3436 

Thư viện 

 • Tài liệu tham khảo, giáo trình 

Tầng 3, cơ sở 215 Điện Biên Phủ 

Tầng 1, block D cơ sở 120 Hòa Bình 

Phòng Cơ sở vật chất 

 • Thang máy, bãi xe 
 • Tìm đồ bị thất lạc 

Gọi số: 0911124788 

Đoàn Thanh niên 

 • Các hoạt động phong trào Đoàn, Hội 

Gọi số: 02873083456, bấm 3411 

Email: youthunion@hiu.vn 

tin tức khác