Thông báo nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương
4/23/2021 10:02:00 AM
Thông báo nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thực hiện quy định của Nhà nước về nghỉ lễ năm 2021 và Thông báo số 49-TCXIV/TB/NHG ngày 20/03/2021 của Tập Đoàn Nguyễn Hoàng và Thông báo số 47/TB-HIU, ngày 29/3/2021 của HIU về việc nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5.

Nhà trường thông báo về việc Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương như sau:

  • Gitổ Hùng Vương: nghỉ 01 ngày thứ Tư, ngày 21/4/2021.

Chúc sinh viên có kỳ nghỉ Lễ an toàn cùng người thân và gia đình.

HIU Student Center

tin tức khác