Thông báo mở đánh giá Điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2020/21
4/16/2021 5:15:00 PM
Thông báo mở đánh giá Điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2020/21

Căn cứ thông báo Số 25/TB - HIU, ngày 03/03/2021 " Về việc tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên trực tuyến cho sinh viên hê chính quy, học kỳ I năm học 2020-2021". Trung tâm Trải nghiệm - Việc làm sinh viên đã triển khai cho sinh viên chính quy toàn trường thực hiện đánh giá điểm rèn luyện thời gian từ ngày 03/03/2021-07/04/2021.

Tuy nhiên, sau khi hết thời gian đánh giá vẫn còn 394 sinh viên tình trạng còn học nhưng chưa hoàn thành đánh giá vì các lý do: sự cố phần mềm hoặc sinh viên quên đánh giá. (Đính kèm danh sách)

Trung tâm đã trình xin ý kiến Ban giám hiệu mở lại hệ thống đánh giá Điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2020-2021 cho 394 sinh viên chưa hoàn thành việc đánh giá đợt 2 với thời gian như sau:

 

Thời gian mở hệ thống cho sinh viên đánh giá 

Đối tượng

Thực hiện

19/04/2021-20/04/2021

Sinh viên chưa đánh giá

Sinh viên đăng nhập vào portal.hiu.vn tự đánh giá điểm rèn luyện

21/04/2021-22/04/2021

Ban cán sự lớp các Khoa/Viện

Ban cán sự lớp đánh giá bổ sung cho sinh viên

23/04/2021-24/04/2021

Cố vấn học tập các Khoa/Viện

Cố vấn học tập đánh giá bổ sung cho sinh viên

 

Sau khi kết thúc thời gian đánh giá điểm rèn luyện đợt 2 nếu những sinh viên trên vẫn không hoàn thành việc đánh giá điểm rèn luyện. Nhà trường sẽ không giải quyết bất cứ thắc mắc nào về sau.

Kính nhờ Quý Thầy/Cô lãnh đạo Khoa/Viện, Cố vấn học tập, Anh/Chị thư ký khoa triển khai cho sinh viên được biết và hoàn thành việc đánh giá đúng thời hạn đã thông báo.

Lưu ýThầy/Cô Cố vấn học tập và Ban cán sự lớp chỉ đánh giá cho những sinh viên chưa đánh giá điểm rèn luyện đợt 1, không đánh giá điểm rèn luyện lại cho những sinh viên đã có điểm.

 

Trân trọng

tin tức khác