Thông báo nghỉ lễ 30/4 và 1/5
4/23/2021 10:02:00 AM
Thông báo nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Thực hiện quy định của Nhà nước về nghỉ lễ năm 2021 và Thông báo số 49-TCXIV/TB/NHG ngày 20/03/2021 của Tập Đoàn Nguyễn Hoàng và Thông báo số 47/TB-HIU, ngày 29/3/2021 của HIU về việc nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5.

Nhà trường thông báo về việc Nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 như sau:

Ngày Chiến thắng (30/4) và ngày Quốc tế lao động (01/5): nghỉ 04 ngày liên tục từ thứ Sáu, ngày 30/4/2021 đến hết thứ Hai, ngày 03/5/2021.

Chúc sinh viên có kỳ nghỉ Lễ an toàn cùng người thân và gia đình.

HIU Student Center

 

tin tức khác