Công bố danh sách sinh viên đạt học bổng khuyến khích học tập, học kỳ II năm học 2019/20
4/29/2021 11:13:00 AM
Công bố danh sách sinh viên đạt học bổng khuyến khích học tập, học kỳ II năm học 2019/20

Căn cứ Tờ trình số: 19/TTr-HSC ngày 17/03/2021 của Trung tâm Trải nghiệm – Việc làm Sinh viên về việc xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2019-2020.

Dựa trên các tiêu chuẩn và quy định xét học bổng, TTTN-VLSV đã phối hợp với các Khoa, Viện công bố dự thảo kết quả xét sơ bộ và sinh viên toàn trường có 07 ngày (từ ngày 06-13/4/2021) để gửi phản hồi về danh sách sơ bộ .

Căn cứ Kết luận tại cuộc họp Hội đồng xét học bổng KKHT học kỳ 2 năm học 2019/20 ngày 20/4/2021

Nhà trường thông báo kết quả xét và danh sách chính thức sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2019/20 tại Quyết định số: 134/QĐ ngày 29/4/2021

Sinh viên xem danh sách tại đường link sau đây: https://hiu.vn/cuoc-song-tai-hiu/trai-nghiem-sinh-vien/hoc-bong-khuyen-khich-hoc-tap/

Hình thức nhận học bổng: Chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng.
Sinh viên cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng tại: http://bit.ly/hiubankaccount,
Thời gian cung cấp thông tin tài khoản:
từ ngày 29/4/2021 đến hết ngày 05/5/2021. Sau thời gian này, TTTN-VLSV sẽ không chịu trách nhiệm việc không nhận được học bổng của sinh viên.

Trân trọng.

HIU Student Center

tin tức khác