Sinh viên HIU chuyển sang học trực tuyến kể từ ngày 10/5/2021
5/7/2021 4:05:00 PM
Sinh viên HIU chuyển sang học trực tuyến kể từ ngày 10/5/2021

Thực hiện thông báo số: 72/TB-HIU ngày 07/5/2021 của trường ĐHQT Hồng Bàng, theo đó:

1. Từ ngày 10/5/2021, các môn học lý thuyết của tất cả các bậc học, ngành học tại các cơ sở sẽ được chuyển sang giảng dạy, học tập theo hình thức trực tuyến (online). Thời khoá biểu các môn học giữ nguyên như thời khoá biểu học tập hiện hành.
2. Các môn học thực hành vẫn được tổ chức tại Trường nhưng phải đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch.
3. Tạm dừng tất cả các lịch thi từ ngày 08/5/2021.

Để hỗ trợ về kỹ thuật liên quan đến tài khoản, mật khẩu đăng nhập học trực tuyến, sinh viên liên hệ:
📱 0817971901
✉️ itoffice@hiu.vn
📥 fanpage: HIU - Information Technology Offiice

HIU Student Center

tin tức khác