Thông báo mở lớp học phần học kỳ hè, năm học 2020-2021
6/11/2021 1:51:00 PM
Thông báo mở lớp học phần học kỳ hè, năm học 2020-2021

Nhà trường thông báo về việc đăng ký học phần Học kỳ hè, năm học 2020-2021 như sau:

 1. Thời gian và hình thức đăng ký:
 • Các mốc thời gian cần lưu ý:
  • Đăng ký: từ ngày 10/06/2021 đến ngày 17/06/2021
  • Công bố danh sách lớp học phần bị hủy: ngày 18/06/2021
  • Điều chỉnh đăng ký học phần: từ ngày 19/06/2021 đến ngày 21/06/2021
  • Thời gian đóng học phí: từ ngày 21/06/2021 đến ngày 27/06/2021 (Sau thời hạn đóng học phí, những sinh viên không hoàn thành nghĩa vụ học phí sẽ bị hủy kết quả đăng ký học phần)
 • Hình thức: đăng ký trực tuyến (online) tại cổng thông tin sinh viên (http://register.hiu.vn; chọn “Đăng ký ngoài kế hoạch”). Lưu ý: Sinh viên phải kiểm tra trùng lịch học trước khi lưu kết quả đăng ký học phần (những học phần trùng lịch học sẽ được tô nền vàng);
 1. Danh sách lớp học phần và thời gian học:
 • Sinh viên xem chi tiết tại cổng thông tin sinh viên (http://register.hiu.vn);
 • Những lớp học phần không đủ số lượng đăng ký sẽ bị hủy. Thời gian hủy và điều chỉnh đăng ký đối với các lớp học phần bị hủy như mục 1.
 1. Thời gian và hình thức đóng học phí:
 • Thời gian: từ ngày 21/06/2021 đến ngày 27/06/2021.
 • Hình thức:
  • HIU Portal:
   • Truy cập: http://portal.hiu.vn;
   • Đăng nhập tài khoản, thanh toán học phí.
  • Đóng qua ngân hàng:
   • Đến chi nhánh bất kỳ, đọc MSSV cần thanh toán, nộp học phí.
  • Ứng dụng Sacombank Pay, MBanking. Chọn Phần giao dịch: Học phí, nhà cung cấp (HIU), nhập MSSV, chọn mục phí để thanh toán.
 • Chuyển khoản:
  • Tên tài khoản: Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng;
  • Số tài khoản: 060102862433;
  • Ngân hàng: Sacombank -PGD Phạm Ngọc Thạch -CN Tân Định;
  • Nội dung: MSSV +Họ và tên +Học kỳ

Lưu ý: Sau thời hạn đóng học phí, những sinh viên không hoàn thành nghĩa vụ học phí sẽ bị hủy kết quả đăng ký học phần.

tin tức khác