Danh sách thanh toán học bổng KKHT đợt 1, 2 và thù lao BCS lớp năm học 2019/20 (đợt cập nhật cuối cùng)
6/15/2021 7:58:00 PM
Danh sách thanh toán học bổng KKHT đợt 1, 2 và thù lao BCS lớp năm học 2019/20 (đợt cập nhật cuối cùng)

Trong thời gian qua, Phòng Tài chính kế toán đã thực hiện chuyển khoản về tài khoản cá nhân cho các nội dung về Học bổng KKHT, Khen thưởng sinh viên có thành tích học tập tốt, Thù lao Ban cán sự lớp năm học 2019/20. Trong quá trình chuyển khoản,  có rất nhiều sinh viên cung cấp thông tin tài khoản không chính xác (ví dụ: không đúng tên người nhận, không đúng số tài khoản, sai chi nhánh) hoặc chậm trễ và cập nhật rất muộn thông tin tài khoản ngân hàng dẫn đến không chuyển khoản thành công đến sinh viên.

Sau khi phối hợp với các đơn vị có liên quan để cập nhật lại danh sách đề nghị chuyển khoản, Nhà trường thông tin đến các sinh viên có tên theo danh sách sẽ được chuyển khoản bổ sung (dự kiến trong tháng 6/2021)

(Danh sách được sắp xếp theo Khoa)

STT

MSSV

Họ và tên

Lớp

Khoa

 Số tiền

Lý do

1

161301073

Lý Thị Thanh Tuyền

DD16DH-DK1

Khoa Điều dưỡng

     400.000

BCS Lớp 2019/20

2

177044011

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

DS17LT2-DS3

Khoa Dược

     400.000

BCS Lớp 2019/20

3

161303190

Võ Minh Hiếu

DS16DH-LS2

Khoa Dược

  5.000.000

Học bổng HK1 2019/20

4

161303190

Võ Minh Hiếu

DS16DH-LS2

Khoa Dược

     400.000

BCS Lớp 2019/20

5

161303010

Lê Thị Bích Nga

DS16DH-LS1

Khoa Dược

     600.000

BCS Lớp 2019/20

6

177045028

Nguyễn Công Lợi

DS17LT4-DS1

Khoa Dược

     400.000

BCS Lớp 2019/20

7

178041038

Hoàng Triệu Phúc

DS17LC1-LS1

Khoa Dược

     400.000

BCS Lớp 2019/20

8

188041088

Phan Thanh Hưng

DS18LC2-DS1

Khoa Dược

     400.000

BCS Lớp 2019/20

9

177044088

Phạm Quốc Phi

DS17LT2-DS4

Khoa Dược

     400.000

BCS Lớp 2019/20

10

177045059

Phan Thị Minh Tú

DS17LT4-DS1

Khoa Dược

     400.000

BCS Lớp 2019/20

11

187041015

Huỳnh Cao Như Hòa

DS18LT1-DS1

Khoa Dược

     400.000

BCS Lớp 2019/20

12

191303011

Nguyễn Huỳnh Thanh Phương

DS19DH-DS1

Khoa Dược

  5.000.000

Học bổng HK1 2019/20

13

181303358

Đặng Minh  Anh

DS18DH-DS8

Khoa Dược

  1.500.000

Khen thưởng HK1 2019/20

14

177042036

Liêu Minh Phước

DS17LT2-DS1

Khoa Dược

     400.000

BCS Lớp 2019/20

15

177042106

Lê Văn Thiện

DS17LT2-DS2

Khoa Dược

     400.000

BCS Lớp 2019/20

16

177044017

Trần Hùng

DS17LT2-DS3

Khoa Dược

     400.000

BCS Lớp 2019/20

17

178041026

Nguyễn Duy Trường

DS17LC1-LS1

Khoa Dược

     400.000

BCS Lớp 2019/20

18

198041050

Hoàng Thị Thanh An

DS19LC1-DS1

Khoa Dược

     400.000

BCS Lớp 2019/20

19

188041085

Nguyễn Thị Hiền

DS18LC2-DS1

Khoa Dược

     400.000

BCS Lớp 2019/20

20

177042031

Phan Mỹ Nhân

DS17LT2-DS1

Khoa Dược

     400.000

BCS Lớp 2019/20

21

167041032

Trương Văn Bình

DS16LT1-QL1

Khoa Dược

     400.000

BCS Lớp 2019/20

22

178044030

Đặng Hoàng Phú Sa

DS17LC2-QL1

Khoa Dược

     400.000

BCS Lớp 2019/20

23

187041001

Nguyễn Thanh Tâm

DS18LT1-DS1

Khoa Dược

     400.000

BCS Lớp 2019/20

29

191201002

Trần Nguyễn Thùy Dung

EE19DHB-CD1

Khoa Khoa học Giáo dục

  1.000.000

BCS Lớp 2019/20

30

181909005

Nguyễn Hoàng Lân

PE18DH-FN1

Khoa Khoa học Giáo dục

     400.000

BCS Lớp 2019/20

31

191701093

Phạm Lê Thanh Thủy

 Ngôn ngữ Anh

Khoa KHXH & NNQT

  5.000.000

Học bổng HK II 2019/20

32

171706004

Lê Minh Nhật

XH17DH-QT1

Khoa KHXH&NNQT

     400.000

BCS Lớp 2019/20

33

181604029

Ngô Duy Khôi

NN18DH-HQ1

Khoa KHXH&NNQT

     400.000

BCS Lớp 2019/20

34

191701069

Viên Kiều Khiết Nhi

NN19DH-AV1

Khoa KHXH&NNQT

     400.000

BCS Lớp 2019/20

35

191603042

Nguyễn Diệu Linh

NN19DH-NB1

Khoa KHXH&NNQT

     400.000

BCS Lớp 2019/20

37

191701079

Tăng Quang Minh

NN19DH-AV2

Khoa KHXH&NNQT

     400.000

BCS Lớp 2019/20

38

181409067

Nguyễn Hoàng Long

 

Khoa Kinh tế - Quản trị

5.000.000

Học bổng HK1 2019/21

39

181409081

Nguyễn Võ Hoàng Anh

 

Khoa Kinh tế - Quản trị

8.000.000

Học bổng HK1 2019/22

40

191401205

Phạm Ngọc Băng Như

QT19DHB-QT2

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

     400.000

BCS Lớp 2019/20

41

161401089

Lê Trần Bảo  Châu

QT16DH-QT1

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

  1.500.000

Khen thưởng HK1 2019/20

42

161407008

Phạm Thị Ánh  Phúc

DL16DH-QD1

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

  1.500.000

Khen thưởng HK1 2019/20

43

191421015

Bùi Thu Hồng Ngọc

LA19DH-LA1

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

     400.000

BCS Lớp 2019/20

44

191411009

Trần Hồng Thơ

AC19DH-CO1

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

     400.000

BCS Lớp 2019/20

45

181401121

Lê Thị Huyền  Trang

QT18DH-QT3

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

  1.500.000

Khen thưởng HK1 2019/20

46

161702001

Phạm Nguyễn Bảo  Ngọc

DL16DH-QD1

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

  1.500.000

Khen thưởng HK1 2019/20

47

181409009

Quảng Ngọc  Yến

HM18DH-HM1

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

  1.500.000

Khen thưởng HK1 2019/20

48

151407050

Trần Đoàn Phương  Thảo

DL16DH-QS1

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

  1.500.000

Khen thưởng HK1 2019/20

49

161401040

Vũ Thị Hồng Nhung

QT16DH-QT1

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

  5.000.000

Học bổng HK1 2019/20

53

171401038

Trần Nguyễn Thiên Trang

Khoa KT-QL-L

Khoa KT-QL-L

  8.000.000

Học bổng HK II 2019/20

54

161805003

Trần Thị Xuân

KC16DH-DT1

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

     400.000

BCS Lớp 2019/20

55

191106003

Nguyễn Gia  Huy

TH19DH-TH1

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

  1.500.000

Khen thưởng HK1 2019/20

57

191304038

Huỳnh Li Ly

OS19DHB-OS1

Khoa Răng Hàm Mặt

     400.000

BCS Lớp 2019/20

58

171304035

Trần Đại Nghĩa

OS17DH-OS1

Khoa Răng Hàm Mặt

  1.500.000

Khen thưởng HK1 2019/20

59

171304035

Trần Đại Nghĩa

 Răng Hàm Mặt

Khoa Răng Hàm Mặt

  5.000.000

Học bổng HK II 2019/20

60

181304085

Bùi Tấn Đạt

OS18DH-OS2

Khoa Răng Hàm Mặt

     400.000

BCS Lớp 2019/20

62

171305055

La Hải Đăng

VL17DH-PN2

Khoa VLTL-PHCN

     400.000

BCS Lớp 2019/20

63

191305048

Phan Lê Đức Anh

VL19DH-PN1

Khoa VLTL-PHCN

     400.000

BCS Lớp 2019/20

64

171302016

Nguyễn Ngô Phương Uyên

XN17DH-XN1

Khoa Xét nghiệm Y học

     400.000

BCS Lớp 2019/20

65

188081003

Lê Minh Tân

XN18LC1-XN1

Khoa Xét nghiệm Y học

     400.000

BCS Lớp 2019/20

66

177081062

Lê Anh

XN17LT1-XN2

Khoa Xét nghiệm Y học

     400.000

BCS Lớp 2019/20

67

191302038

Phan Trương Tú Trinh

XN19DH-XN1

Khoa Xét nghiệm Y học

  1.000.000

BCS Lớp 2019/20

68

181302163

Nguyễn Thị Quỳnh Như

XN18DH-XN4

Khoa Xét nghiệm Y học

     400.000

BCS Lớp 2019/20

69

177085022

Đào Phương Linh

 

Khoa Xét nghiệm y học

5.000.000

Học bổng HK1 2019/20

tin tức khác