Thông báo về hình thức thi đối với các môn tiếng Anh (Intensive English)
6/17/2021 4:34:00 PM
Thông báo về hình thức thi đối với các môn tiếng Anh (Intensive English)

Căn cứ theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu về hình thức thi đối với các môn Intensive English;

Nhà trường thông báo về việc tổ chức thi kết thúc học phần đối với các môn Intensive English như sau:

  • Hình thức thi: Trắc nghiệm trên Elearning
  • Ngày thi: sinh viên theo dõi trên cổng thông tin (portal.hiu.vn)
  • Sinh viên dự thi trên các lớp học trực tuyến có cấu trúc:

THI – Mã lớp học phần – Tên môn học – Tên giảng viên

  • Chỉ những sinh viên hoàn thành nghĩa vụ học phí và không bị cấm thi do vắng quá số buổi mới có tên trong danh sách dự thi.

Sinh viên liên hệ Phòng CNTT về các vấn đề liên quan đến tài khoản đăng nhập, sự cố kỹ thuật trong thời gian thi (Hotline: 0817971901)

tin tức khác