[HIU Portal] Đăng ký cấp giấy xác nhận sinh viên
6/18/2021 8:24:00 AM
[HIU Portal] Đăng ký cấp giấy xác nhận sinh viên

Đăng ký cấp giấy xác nhận sinh viên

- Hình thức: trực tuyến tại HIU Portal

- Yêu cầu: Sinh viên phải đăng nhập tài khoản HIU Portal  do Trường cấp (Tên đăng nhập và mật khẩu: MSSV).

- Ghi chú: MSSV là một dãy gồm 10 chữ số bắt đầu bằng 21xxxxxxxx. Sinh viên được yêu cầu đổi mật khẩu và ghi nhớ mật khẩu mới sau lần đăng nhập đầu tiên.

- Hướng dẫn

Bước 1. Truy cập: portal.hiu.vn và đăng nhập vào hệ thống

Bước 2. Bấm vào mục HỌC VỤ, sinh viên chọn XIN GIẤY XÁC NHẬN, sau đó chọn loại giấy xác nhận cần được cấp theo nhu cầu (tạm hoãn nghĩa vụ quân sự, vay vốn ngân hàng, bổ sung hồ sơ cá nhân)

Bước 3: Sinh viên suy nghĩ thật cẩn thận trước khi bấm nút “Đăng ký” vì mỗi học kỳ chính thức, sinh viên chỉ được cấp tối đa 01 giấy xác nhận. Nếu đăng ký thành công mà sinh viên không đến nhận trong vòng 07 ngày kể từ ngày có tin nhắn thông báo, giấy xác nhận sẽ bị huỷ và không được cấp lại và bị trừ 03 điểm rèn luyện.

Bước 4. Bấm nút “Đăng ký”

Sau 24 giờ làm việc (trừ thứ 7 và CN), sinh viên kiểm tra tin nhắn tại HIU Portal để kiểm tra phản hồi thời gian và địa điểm nhận giấy xác nhận. Sinh viên đến văn phòng HIU Student Center tại 01 trong 02 cơ sở theo lịch hẹn để nhận trong vòng 07 ngày làm việc (không tính thứ 7 và CN) kể từ ngày HIU Student Center gửi tin nhắn

 

tin tức khác