[Quy trình] Gia hạn thời gian nộp học phí
6/22/2021 11:55:00 AM
[Quy trình] Gia hạn thời gian nộp học phí

Căn cứ hướng dẫn Quy trình thu học phí và lệ phí của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, theo đó sinh viên có hoàn cảnh khó khăn sẽ được xét gia hạn thời gian nộp học phí 02 lần trước khi bắt đầu học kỳ mới, mỗi lần gia hạn không quá 07 ngày nhưng không quá ngày bắt đầu học kỳ mới.

Nhà trường hướng dẫn sinh viên quy trình thực hiện hồ sơ gia hạn thời gian nộp học phí như sau:

Bước Nội dung Đối tượng Ghi chú
1 Thực hiện Phiếu đề nghị gia hạn thời gian nộp học phí,
kèm theo minh chứng và nộp tại TTTN-VLSV
Sinh viên Minh chứng là bắt buộc
và phải có xác nhận của địa phương
2 Tổng hợp danh sách sinh viên nộp
đề nghị gia hạn thời gian nộp học phí trình BGH duyệt
TTTN-VLSV  
3 Duyệt DS sinh viên đề nghị gia hạn thời gian nộp học phí Ban Giám hiệu  
4 Gửi DS sinh viên đã được duyệt gia hạn thời gian nộp học phí
đến Phòng ĐHQT để khôi phục thời khóa biểu cho SV
TTTN-VLSV  
5 Khôi phục thời khóa biểu cho SV Phòng ĐTĐH  
6 Nộp học phí theo thời gian gia hạn mới (T 7) Sinh viên  

Lưu ý:

  • Đến ngày nộp học phí theo thời hạn mới (T 7), nếu sinh viên chưa nộp học phí, thời khóa biểu sẽ tạm khóa lần 2. Sinh viên phải làm lại quy trình thực hiện hồ sơ gia hạn thời gian nộp học phí lần 2, nhưng không quá ngày bắt đầu học kỳ mới.
  • Trước khi bắt đầu học kỳ mới 01 ngày, nếu sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí sẽ được hiểu là sinh viên sẽ có mong muốn tạm dừng học ở học kỳ và sẽ được chuyển sang tình trạng "Bảo lưu" (thời gian tạm dừng được tính vào khung thời gian học chính khóa)

(Trích Hướng dẫn Quy trình thu học phí và lệ phí của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng)

tin tức khác