[Hướng dẫn] Thủ tục Rút học phí
8/31/2021 7:05:00 AM
[Hướng dẫn] Thủ tục Rút học phí

THỦ TỤC RÚT HỌC PHÍ

Bước

Nội dung

Thực hiện

Ghi chú

1

Làm đơn xin rút học phí và nộp tại TTTN-VLSV

Sinh viên

Trực tuyến tại: bit.ly/HIUonlinerequest

Hoặc điền biểu mẫu:

KTTC-BM07

Kèm theo bản sao CMND và thẻ SV

2

Tiếp nhận hồ sơ và tổng hợp trình BGH xem xét và cho ý kiến

TTTN-VLSV

 

3

Chuyển hồ sơ sang phòng TCKT

P. TCKT

 

4

Nhận lại học phí được hoàn trả tại Phòng Tài chính kế toán

Sinh viên

Nộp lại Giấy báo nhập học

tin tức khác