[Quy chế đào tạo] Bảo lưu kết quả học tập (Nghỉ học tạm thời), nhập học lại, thôi học
8/31/2021 7:35:00 AM
[Quy chế đào tạo] Bảo lưu kết quả học tập (Nghỉ học tạm thời), nhập học lại, thôi học

1. Bảo lưu kết quả học tập (nghỉ học tạm thời )

Sinh viên được xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả đã học, thời gian cho 01 lần nghỉ học tạm thời là 01 học kỳ chính; trường hợp đặc biệt được xem xét tạm ngừng học đến 02 học kỳ chính trong các trường hợp sau:

(1) Được điều động vào lực lượng vũ trang;

(2) Được cơ quan có thẩm quyền điều động, đại diện quốc gia tham dự các kỳ thi, giải đấu quốc tế; (Nội dung mới bổ sung)

(3) Bị ốm, thai sản hoặc tai nạn phải điều trị thời gian dài có chứng nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế;

(4) Vì lý do cá nhân khác nhưng đã phải học tối thiểu 01 học kỳ Trường và không thuộc các trường hợp bị xem xét buộc thôi học hoặc xem xét kỷ luật. Và phải đạt điểm trung bình chung tích luỹ không dưỡi 2.00 (theo thang điểm 4.00)

Ghi chú: Thời gian nghỉ học tạm thời vì nhu cầu cá nhân phải được tính vào thời gian học chính thức quy định

Sinh viên nghỉ học tạm thời vì lý do cá nhân phải viết đơn gửi TTTN-VLSV ít nhất 01 tuần trước khi bắt đầu học kỳ chính. Sau khi bắt đầu học kỳ sinh viên không được phép bảo lưu, các học phần đã đăng ký sinh viên chưa đóng tiền sẽ được tính là nợ phí và không được bảo lưu học phí nếu đã đóng tiền

2. Nhập học trở lại sau bảo lưu

  • Sinh viên đã hết nghỉ học tạm thời hoặc đang trong thời gian tạm nghỉ học nhưng có nhu cầu vào học lại sớm nộp hồ sơ xin học lại ít nhất 02 tuần tước khi bắt đầu học kỳ mới.
  • Sau khi được phép trở lại học tiếp với sự tư vấn của Cố vấn học tập ít nhất 01 tuần trước khi học kỳ mới bắt đầu sinh viên phải gửi phiếu đăng ký học phần về Phòng Đào tạo Đại học.

3. Thôi học: 

  • Sinh viên không có nhu cầu học tiếp tại trường
  • Sinh viên xin thôi học vì lý do cá nhân, trừ trường hợp bị xem xét buộc thôi học hoặc xem xét kỷ luật, muốn quay trở lại học phải dự tuyển đầu vào như những thí sinh khác. Kết quả học tập đã tích lũy của sinh viên được bảo lưu trong thời hạn 05 năm tính từ thời gian thôi học
tin tức khác