[HIU Portal] - Xem hoá đơn điện tử học phí
9/1/2021 8:56:00 AM
[HIU Portal] - Xem hoá đơn điện tử học phí

Bước 1: Sinh viên đăng nhập tài khoản vào HIU Portal tại: www.portal.hiu.vn

Bước 2: Tại mục học phí, sinh viên bấm vào phần HỌC PHÍ và chọn "Xem chi tiết hoá đơn"

Bước 3: Để tải hoá đơn điện tử: Sinh viên bấm vào [Xem] hoặc xem thông tin hoá đơn trực tuyến bấm vào [Chi tiết]

Hoá đơn điện tử sẽ hiển thị sau ngày SV nộp học phí 03 ngày (không tính Ngày lễ, thứ 7, Chủ nhật)

tin tức khác