Thông báo tổ chức đăng ký học lại Học kỳ 1 năm học 2021-2022 (đợt 2)
9/7/2021 12:08:00 PM
Thông báo tổ chức đăng ký học lại Học kỳ 1 năm học 2021-2022 (đợt 2)
 • Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có thể đăng ký học lại các học phần chưa đạt để hoàn thành tiến độ học tập, Nhà trường thông báo về việc tổ chức đăng ký học lại đợt 2    trong Học kỳ 1, năm học 2021-2022 áp dụng cho hệ đại học chính quy, như sau:

  1. Thời gian và hình thức đăng ký

  Sinh viên xem kỹ thời khóa biểu và giới hạn sĩ số đăng ký của các học phần được đã được tổ chức tại cổng thông tin (http://portal.hiu.vn/, chọn mục đăng ký học phần, đăng ký ngoài kế hoạch)

  • Thời gian đăng ký học lại: từ ngày 17/09/2021 đến 23/09/2021.
  • Thời gian huỷ lớp học phần: ngày 24/09/2021 (Phòng ĐTĐH thông báo các lớp học phần bị huỷ do không đủ số lượng đăng ký theo quy định)
  • Cách đăng ký: Sinh viên chủ động chọn đăng ký các học phần học lại tại cổng thông tin HIU Portal tại:http://portal.hiu.vn/.
  1. Thời gian thu học phí
  Thời hạn đóng học phí học lại, học vượt: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/09/2021.
  1. Hình thức đóng học phí

  Để đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 cũng như để tiết kiệm thời gian cho phụ huynh và sinh viên, Nhà trường khuyến khích việc nộp học phí qua cổng HIU Portal của sinh viên, chuyển khoản từ ngân hàng điện tử hoặc ứng dụng Sacombank Pay, cụ thể:

  HIU Portal:

  • Truy cập: portal.hiu.vn
  • Đăng nhập tài khoản, thanh toán học phí.

  Tại ngân hàng:

  • Đến chi nhánh bất kỳ, cung cấp MSSV cần thanh toán, nộp học phí.

  Ứng dụng Sacombank Pay, Mbanking:

  • Phần giao dịch: Học phí, chọn nhà cung cấp (HIU), nhập MSSV, chọn mục phí để thanh toán.

  Chuyển khoản:

  • Tên TK: Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng
  • STK: 060102862433
  • Ngân hàng: Sacombank PGD Phạm Ngọc Thạch CN Tân Định
  • Nội dung: MSSV_Họ tên_HP hoc lại

Theo thông báo số 160/TB-HIU ngày 07/9/2021 của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.

tin tức khác