[Quy định] Chính sách ưu đãi giáo dục
9/9/2021 6:40:00 AM
[Quy định] Chính sách ưu đãi giáo dục

1. Đối tượng

Nhóm 1:

STT Đối tượng Minh chứng
1 Sinh viên có anh/ chị/ em cùng đang học tại Trường Giấy khai sinh, CMND/CCCD, Biên lai học phí cả 2 sinh viên
2 Sinh viên có cha/mẹ ruột cùng đang học tại Trường Giấy khai sinh của sinh viên (con), CMND/CCCD, Biên lai học phí 
3 Sinh viên có vợ/chồng cùng đang học tại Trường Giấy đăng ký kết hôn, CMND/CCCD, Biên lai học phí 
4 Sinh viên có cha/mẹ ruột đang làm việc tại HIU
và các đơn vị thành viên NHG

- Giấy xác nhận tình trạng làm việc của Phòng Hành chính nhân sự nơi công tác, Giấy khai sinh, CMND/CCCD

5 Sinh viên có người thân
(anh/chị/em/cô/dì/cậu/chú ruột) đang làm việc tại HIU
và các đơn vị thành viên NHG

- Giấy xác nhận tình trạng làm việc của Phòng Hành chính nhân sự nơi công tác, Giấy khai sinh, CMND/CCCD, Hộ khẩu

Nhóm 2:

STT Đối tượng Minh chứng
1 Sinh viên có gia đình khó khăn kinh tế hoặc hộ cận nghèo

- Giấy chứng nhận Sổ hộ cận nghèo
hoặc giấy xác nhận khó khăn của địa phương

2 Sinh viên mồ côi cha mẹ - Giấy chứng tử hoặc Giấy xác nhận của địa phương
3 Sinh viên là dân tộc thiểu số

- Giấy xác nhận khó khăn của địa phương
(nêu rõ dân tộc trong giấy xác nhận)

4 Sinh viên bệnh tật (khả năng lao động giảm 41% trở lên),
khuyết tật khó khăn kinh tế
Hồ sơ chuẩn đoán của bệnh viên
hoặc giấy tờ khác tương đương
5 Sinh viên có cả cha và mẹ bị bệnh hiểm nghèo đang chữa trị
có hoàn cảnh khó khăn
Hồ sơ chuẩn đoán của bệnh viên
hoặc giấy tờ khác tương đương

2. Điều kiện

Đối với nhóm 1:

 • Các sinh viên và người có liên quan đều còn học và đang làm việc
 • Không áp dụng cho Nghiên cứu sinh và hệ liên thông liên kết với trường đối tác.

Đối với nhóm 2:

 • Điểm trung bình tích luỹ của học kỳ gần nhất đạt 6.5/10 trở lên
 • Điểm rèn luyện của học kỳ gần nhất đạt 75/100 trở lên
 • Sinh viên không vi phạm quy chế thi từ mức cảnh cáo trở lên, không vi phạm Nội quy Nhà trường

Đối tượng ưu tiên

 • Sinh viên là thành viên Ban cán sự lớp, Cán bộ Đoàn - Hội;
 • Sinh viên tham gia hoạt động vì cộng đồng, hoạt động chống dịch tại địa phương;
 • Sinh viên tham gia tích cực các hoạt động, phong trào của Nhà trường.
 • Sinh viên là cộng tác viên các Phòng/TT của Trường;
 • Sinh viên có thành tích, đạt giải về văn hóa, thể thao, nghệ thuật từ cấp Khoa.

3. Hướng dẫn đăng ký

 • Tại http://portal.hiu.vn/News/Detail/4411/Bieu-mau-sinh-vien-thuong-su-dung tải biểu mẫu Phiếu đề nghị hưởng chính sách ưu đãi học phí điền đầy đủ thông tin đính kèm minh chứng (bản photo) và gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện đến tầng 3 TTTN-VLSV
 • Trường hợp gửi email sinh viên đính kèm biểu mẫu và minh chứng gửi về hiu.studentcenter@hiu.vn 
 • Lưu ý: khi gửi email minh chứng có liên quan được đính trong 1 file lưu dưới dạng PDF được đặt tên: MSSV_Họ và tên và hồ sơ giấy sinh viên bổ sung nộp theo thông báo của TTTN-VLSV.

4. Thời gian nhận hồ sơ (hồ sơ cập nhật và hồ sơ mới)

Sinh viên chỉ nộp hồ sơ 1 lần trong suốt khoá học, riêng mục 4 và 5 của nhóm 1 cần cập nhật định kỳ

Mỗi năm có 2 đợt nộp hồ sơ gồm:

 • Đợt 1: Trước 15/8 hàng năm (chuẩn bị học kỳ 1)
 • Đợt 2: Trước 15/12 hàng năm (chuẩn bị học kỳ 2)

Thời gian của mỗi đợt có thể điều chỉnh phù hợp với thực tế và có thông báo bằng văn bản, sinh viên nộp muộn hơn thời gian quy định sẽ được chuyển sang xét đợt tiếp theo

5. Quy trình

 • Bước 1: Sinh viên chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và hướng dẫn
 • Bước 2: Sinh viên nộp hồ sơ đến TTTN-VLSV
 • Bước 3: Sinh viên kiểm tra thông tin kết quả qua portal.
tin tức khác