Thời khoá biểu sinh hoạt công dân đầu khoá 2021, năm học 2021-2022
9/30/2021 1:47:00 PM
 Thời khoá biểu sinh hoạt công dân đầu khoá 2021, năm học 2021-2022

Khung thời gian học

- Buổi sáng: 8h30 - 11h30

- Buổi chiều: 13h30 - 16h30

Sinh viên truy cập vào link phòng học trước 15 phút của mỗi buổi để ổn định và bắt đầu

STT

Khoa

Nhóm

Lịch SH Chuyên đề bắt buộc

Buổi sáng

Buổi chiều

Phụ trách lớp

Lịch Chuyên đề giao lưu

Lịch sinh hoạt tại Khoa

Kiểm tra cuối khoá

1

Khoa Điều dưỡng

Nhóm 1

Thứ 2

(04/10/2021)

Phần 1:
1. Đào tạo
2. CNTT
3.  Thư viện

Phần 2:
1. CTSV
2. Đoàn TN
3. TNSV, CLB

Cô HTA Thi
Cô TTN Quỳnh
Thư ký 3 Khoa

Chiều Thứ 5

(07/10/2021)

Thứ 7
(09/10/2021)

Chiều thứ 7
(09/10/2021)

2

Khoa Y

3

Khoa Răng Hàm Mặt

4

Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng

Nhóm 2

Phần 1
1. Thư viện
2. CNTT
3. Đào tạo

Phần 1
1. Đoàn TN
2. TNSV, CLB
3. CTSV

Cô NT Hồng
Cô PTD Hồng
Thư ký 3 Khoa

5

Khoa Xét nghiệm Y học

6

Khoa Dược

7

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

Nhóm 3

Thứ 3

(05/10/2021)

Phần 1
1. Đào tạo
2. CNTT
3.  Thư viện

Phần 2
1. CTSV
2. Đoàn TN
3. TNSV, CLB

Cô HTA Thi
Cô TTN Quỳnh
Thư ký 3 Khoa

Sáng CN
(10/10/2021)

8

Viện Khoa học Giáo dục và Đào tạo Giáo viên

9

BM Giáo dục Thể chất

10

Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Nhóm 4

Phần 1:
1. Thư viện
2. CNTT
3. Đào tạo

Phần 1
1. Đoàn TN
2. TNSV, CLB
3. CTSV

Cô NT Hồng
Cô PTD Hồng
Thư ký 2 Khoa

Chiều Thứ 6

(08/10/2021)

11

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Quốc tế

12

Khoa Kinh tế - Quản trị

Nhóm 5

(Ngành: Digital Marketing, Luật, Luật kinh tế, Quản trị khách sạn, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành)

 

Thứ 4

(06/10/2021)

Phần 1
1. Đào tạo
2. CNTT
3.  Thư viện

Phần 2
1. CTSV
2. Đoàn TN
3. TNSV, CLB

Cô HTA Thi
Cô TTN Quỳnh
Thư ký 3 Khoa

Chiều CN
(10/10/2021)

Nhóm 6

(Ngành: Quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng, kế toán)

Phần 1
1. Thư viện
2. CNTT
3. Đào tạo "

Phần 2
1. Đoàn TN
2. TNSV, CLB
3. CTSV

Cô NT Hồng
Cô PTD Hồng
Thư ký Khoa

  

Hướng dẫn sinh viên tham gia lớp học sinh hoạt công dân

STT Hướng dẫn Ghi chú
 I. Kiểm tra thông tin tài khoản Office 365 
 1 Sinh viên kiểm tra tin nhắn trên HIU Portal/Email cá nhân
để lấy thông tin về Tài khoản Office 365 (email và mật khẩu)
SV kiểm tra cẩn thận trước khi  04/10/2021
Sinh viên đăng nhập tài khoản Office 365 để kiểm tra
và kích hoạt tài khoản tại www.office.com
Nếu sinh viên không đăng nhập được
SV liên hệ phòng CNTT qua email itoffice@hiu.vn hoặc hotline: 
II. Hướng dẫn tham gia lớp học
 1 Sinh viên chọn vào đường link tương ứng để vào phòng học Link sẽ được cập nhật và gửi đến SV qua tin nhắn HIU Portal hoặc email sinh viên
2.1  Tại trình duyệt web, sinh viên chọn continue this browser nếu không chưa cài đặt ứng dụng Microsoft Team  
2.2  Chọn Open your Teams app nếu đã cài đặt ứng dụng Microsoft Team https://hiu.vn/huong-dan-su-dung/huong-dan-su-dung-ung-dung-microsoft-team/
 III. Lưu ý khi tham gia lớp học 
 1 Sinh viên tắt micro trong buổi học.  
Nếu có nhu cầu phát biểu hoặc trả lời câu hỏi của Giảng viên, sinh viên sẽ bấm vào biểu tượng giơ tay đăng ký trả lời  
tin tức khác