Hướng dẫn làm bài thu hoạch sinh hoạt công dân đầu khoá 2021 (dành cho Khoá 2021)
10/9/2021 10:22:00 AM
Hướng dẫn làm bài thu hoạch sinh hoạt công dân đầu khoá 2021 (dành cho Khoá 2021)

Để khép lại tuần Sinh hoạt công dân sinh viên khoá 2021, tất cả Tân Sinh viên sẽ thực hiện Bài thu hoạch (bài kiểm tra) cuối cùng bằng hình thức trực tuyến sau khi đã được tham gia:

- 06 nội dung chuyên đề về các thông tin các Quy định có liên quan đến Đào tạo, CTSV, CNTT, Thư viện, Đoàn TN, Trải nghiệm SV (theo mỗi nhóm từ ngày 04-06/10/2021)

- 01 chuyên đề giao lưu với các diễn giả về chủ đề "Toả sáng ở trường Đại học" ngày 07/10/2021.

- Sinh hoạt tại Khoa ngày 09/10/2021.

Ban tổ chức hướng dẫn Tân Sinh viên làm bài thu hoạch sinh hoạt công dân đầu Khoá 2021, gồm các thông tin như sau:

1. Thời gian làm bài kiểm tra thu hoạch: từ 13h30 ngày 09/10/2021 đến 21h00 ngày 10/10/2021 (để tạo điều kiện thuận lợi trong săp xếp thời gian làm bài, sinh viên có thể chủ động làm bài thu hoạch bất kỳ lúc nào trong khung thời gian trên)

2. Link làm bài kiểm tra thu hoạchhttps://forms.office.com/r/1vNsGGbMiL

Sinh viên đăng nhập bằng tài khoản office 365 do Trường cấp để làm bài kiểm tra, mỗi sinh viên chỉ được thực hiện và gửi bài làm 01 lần, vì vậy, Sinh viên tuyệt đối không được test thử link hoặc trao đổi đáp án.

3. Đánh giá và công nhận hoàn thành tuần SHCD đầu khoá:Ban tổ chức sẽ dựa vào điểm danh của 6 nội dung chuyên đề bắt buộc và kết quả của Bài thu hoạch (Bài kiểm tra) để công nhận hoàn thành Tuần Sinh hoạt công dân đầu Khoá.

  • Nếu không đạt yêu cầu ở lần kiểm tra thu hoạch đầu tiên: sinh viên sẽ có cơ hội làm lại bài thu hoạch lần thứ 2 (thời gian, nội dung sẽ được thông báo khi Ban tổ chức công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện hoàn thành Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khoá 2021)
  • Nếu không đạt ở lần thi thứ 2: sinh viên sẽ bị trừ 10 điểm rèn luyện trong học kỳ 1 (theo quy định) và phải tham gia cùng với Tân sinh viên khoá 2022 để hoàn thành.

Sinh viên có thể dành thời gian để tham khảo và nghiên cứu tài liệu trước khi bắt đầu làm bài thu hoạch để đạt kết quả tốt nhất.

TT Nội dung Tham khảo Ghi chú
1 Giới thiệu về HIU https://hiu.vn/gioi-thieu/ Các chuyên mục liên quan đến Trường ĐHQT Hồng Bàng
2 Quy định, quy chế   http://portal.hiu.vn/News/Type/12

Các nội dung liên quan đến Đào tạo, CTSV
Rèn luyện sinh viên

3 Việc tham gia BHYT http://portal.hiu.vn/News/Detail/4497/Dang-ky-tham-gia--gia-han-bao-hiem-y-te-bat-buoc-nam-hoc-2021-2022  
4 Một số hướng dẫn dành cho SV http://portal.hiu.vn/News/Type/17  
5 Thông tin về Đào tạo Tải tài liệu về Đào tạo tại đây  
6 Thông tin về Công tác sinh viên Tải tài liệu tại về CTSV tại đây  
7 Thông tin về Công nghệ thông tin https://hiu.vn/gioi-thieu/cac-don-vi/phong/phong-cong-nghe-thong-tin/  
8 Thông tin về Thư viện http://thuvien.hiu.vn http://thuvienso.hiu.vn
9 Thông tin về Đoàn Thanh niên/Hội SV Tải tài liệu về Đoàn TN-Hội SV tại đây  
tin tức khác