Thông báo về việc tổ chức lễ đón Tân sinh viên liên thông, đợt 1 năm 2021-2022
10/25/2021 3:54:00 PM
Thông báo về việc tổ chức lễ đón Tân sinh viên liên thông, đợt 1 năm 2021-2022

Thực hiện kế hoạch năm học 2021-2022, nhằm tổ chức cho sinh viên gặp gỡ Ban giám hiệu, Ban chủ nhiệm khoa; Đồng thời thông tin, hướng dẫn sinh viên về chương trình, kế hoạch đào tạo, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng tổ chức Lễ chào đón Tân sinh viên liên thông đợt 1 năm 2021-2022 như sau:

  1. Thời gian tổ chức: 18g00, thứ 2 ngày 25 tháng 10 năm 2021
  2. Hình thức: trực tuyến qua MS Teams
  3. Số lượng sinh viên: 150 sinh viên.
  4. Nội dung chương trình:

- Phát biểu của Ban giám hiệu;

- Đại diện Phòng Đào tạo Đại học phổ biến quy chế Đào tạo đại học;

- Đại diện Phòng Công nghệ thông tin hướng dẫn sử dụng các ứng dụng CNTT dành cho sinh viên và nền tảng học trực tuyến;

- Chào mừng của lãnh đạo các Khoa và các Cố vấn học tập.

Ban giám hiệu đề nghị các đơn vị có liên quan chủ động triển khai và chủ động phần công việc theo đúng nội dung thông báo, các sinh viên hệ liên thông trúng tuyển năm 2021 tham dự đầy đủ và đúng thời gian.

tin tức khác