Thông báo hoàn trả tiền thu bảo hiểm y tế sinh viên năm học 2019-2020
10/26/2021 9:25:00 AM
Thông báo hoàn trả tiền thu bảo hiểm y tế sinh viên năm học 2019-2020

Thực hiện Quyết định số 143/QĐ-BHXH ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bảo hiểm xã hội Quận Bình Thạnh về việc hoàn trả tiền thu bảo hiểm y tế (BHYT) theo học sinh sinh viên năm học 2019-2020.

  1. Đối tượng tham gia: Sinh viên đóng tiền BHYT dư theo danh sách trả tiền (Xem danh sách đính kèm)
  2. Hình thức nhận:
    Nhận trực tiếp: Phòng Tài chính Kế toán, lầu 3 –  Cơ sở 215 Điện Biên Phủ, P.15, Q. BT, khi đến nhận sinh viên mang theo Biên lai đóng tiền và Thẻ sinh viên. Trường hợp sinh viên mất biên lai đóng tiền thì đem theo CMND/CCCD để xác minh.
    Nhận qua chuyển khoản: Sinh viên không thể trực tiếp đến trường nhận lại tiền dư thì điền thông tin tài khoản vào link này: https://forms.gle/yny9EbBuvTSg7zQQ9

(Lưu ý: Thông tin thẻ cung cấp phải trùng với thông tin người nhận)

  • Thời gian: từ ngày 20/10/2021 - 20/11/2021, các trường hợp trễ hơn thời hạn nhà Trường không giải quyết

Trên đây là thông báo về việc hoàn trả tiền thu bảo hiểm y tế sinh viên năm học 2019-2020 của Trường ĐHQT Hồng Bàng, đề nghị các Khoa/Viện thông tin triển khai đến sinh viên để đảm bảo sinh viên nhận lại tiền BHYT theo đúng quy định của bảo hiểm.

Mọi thông tin xin liên hệ: CN. Võ Thị Kim Anh: email: anhvtk@hiu.vn , DĐ: 0364929720

 

STT

MSSV

Họ và Tên

Ngày Sinh

Khoa

Số Tiền

Ghi chú

1

191101015

Trần Anh Hào

15/08/2001

Khoa Công nghệ Thông tin

46,935

thẻ có HSD đến 31/12/2019 chuyển qua BHYT tháng 01/2020

2

187041023

Nguyễn Thị Tường Vi

19/06/1996

Khoa Dược

46,935

Đang có thẻ BHTN tới ngày 21/04/2020 nên chuyển thẻ BHYT qua tháng 05/2020

3

191304044

Đào Hồng Yến

16/10/2001

Khoa Răng Hàm Mặt

46,935

Đang còn giá trị thẻ hết tháng 12/2019 ở Trường THCS

4

191304078

Ngô Hoàng Phúc

05/01/2001

Khoa Răng Hàm Mặt

46,935

Thẻ lỗi chuyển qua BHYT tháng 01/2020

5

191304098

Nguyễn Thị Thu Tiền

17/09/2001

Khoa Răng Hàm Mặt

46,935

thẻ có HSD đến 31/12/2019 chuyển qua BHYT tháng 01/2020

6

191602030

Lê Thị Mộng Trầm

05/03/2001

Viện Khoa học Xã hội và Ngôn ngữ Quốc tế

46,935

thẻ có HSD đến 31/12/2019 chuyển qua BHYT tháng 01/2020

7

191401145

Tiêu Chí Hùng

28/04/2000

Viện Kinh doanh và Quản lý

46,935

thẻ có HSD đến 31/12/2019 chuyển qua BHYT tháng 01/2020

8

191405043

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

06/06/2001

Viện Kinh doanh và Quản lý

46,935

thẻ có HSD đến 31/12/2019 chuyển qua BHYT tháng 01/2020

9

191408044

Phạm Vũ Thảo Ly

16/01/2001

Viện Kinh doanh và Quản lý

46,935

thẻ có HSD đến 31/12/2019 chuyển qua BHYT tháng 01/2020

10

191420019

Phạm Hữu Tài

10/06/2000

Viện Kinh doanh và Quản lý

46,935

thẻ có HSD đến 31/12/2019 chuyển qua BHYT tháng 01/2020

11

191421017

Phạm Phương Thảo

06/09/2000

Viện Kinh doanh và Quản lý

46,935

thẻ có HSD đến 31/12/2019 chuyển qua BHYT tháng 01/2020

12

191421020

Nguyễn Lê Gia Khanh

03/10/2001

Viện Kinh doanh và Quản lý

46,935

thẻ có HSD đến 31/12/2019 chuyển qua BHYT tháng 01/2020

13

191421025

Huỳnh Thị Ngọc Yến

24/11/1999

Viện Kinh doanh và Quản lý

46,935

thẻ có HSD đến 31/12/2019 chuyển qua BHYT tháng 01/2020

14

191301007

Huỳnh Ngọc Trân

27/03/2000

Khoa Điều dưỡng

93,870

Thẻ lỗi tháng 01/2020 chuyển qua tháng 03/2020

15

191301028

Lê Thùy Trang

08/11/2001

Khoa Điều dưỡng

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

16

191301031

Trương Thanh Ngân

03/07/2001

Khoa Điều dưỡng

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

17

191301037

Nguyễn Thị Thanh Huyền

04/02/2001

Khoa Điều dưỡng

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

18

191301052

Nguyễn Trúc Linh

20/05/2001

Khoa Điều dưỡng

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

19

191301086

Trịnh Thị Thanh Thủy

24/02/2001

Khoa Điều dưỡng

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

20

171303030

Trần Phước Gia Quyên

07/03/1999

Khoa Dược

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

21

177044169

Nguyễn Thị Ngọc Yến

16/12/1992

Khoa Dược

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

22

177044210

Phạm Lý Nguyệt Minh

11/09/1971

Khoa Dược

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

23

181303230

Lê Trần Nhã Văn

19/12/2000

Khoa Dược

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

24

191303001

Lưu Lương Nhất Tường Vân

16/11/2000

Khoa Dược

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

25

191303005

Lý Bảo Ngọc

17/10/2001

Khoa Dược

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

26

191303011

Nguyễn Huỳnh Thanh Phương

17/11/2000

Khoa Dược

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

27

191303039

Phạm Thị Lan Anh

07/12/2001

Khoa Dược

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

28

191303044

Nguyễn Hồng Ngọc

25/08/2001

Khoa Dược

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

29

191303056

Trần Thị Kim Ngọc

27/12/2001

Khoa Dược

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

30

191303057

Nguyễn Trí Nghĩa

18/04/2001

Khoa Dược

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

31

191303064

Nguyễn Thiên Hồng Thy

11/07/2001

Khoa Dược

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

32

191303104

Cát Huy Khôi

01/08/2001

Khoa Dược

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

33

191303117

Nguyễn Ngọc Vân Anh

17/06/2000

Khoa Dược

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

34

191303124

Trương Thị Cẩm Vân

02/08/2001

Khoa Dược

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

35

191303140

Nguyễn Thanh Đẹp

07/08/2001

Khoa Dược

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

36

191303143

Trịnh Minh Anh

16/04/2001

Khoa Dược

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

37

191303144

Nguyễn Thể Nghinh Xuân

28/09/2001

Khoa Dược

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

38

191303147

Võ Nguyễn Nhật Anh

29/04/1999

Khoa Dược

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

39

191303158

Lê Quốc Đạt

25/07/2001

Khoa Dược

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

40

181602002

Trần Hiểu Quân

03/06/1999

Khoa Khoa học Xã hội và Ngôn ngữ Quốc tế

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

41

181606022

Trần Thị Thảo My

18/02/1999

Khoa Khoa học Xã hội và Ngôn ngữ Quốc tế

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

42

181701004

Nguyễn Hoàng Bảo Yến

11/06/2000

Khoa Khoa học Xã hội và Ngôn ngữ Quốc tế

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

43

191401025

Phạm Ngọc Tuấn Anh

31/10/2000

Khoa Khoa học Xã hội và Ngôn ngữ Quốc tế

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

44

191410004

Nguyễn Hạnh Nguyên

19/09/2001

Khoa Khoa học Xã hội và Ngôn ngữ Quốc tế

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

45

191602001

Phạm Ngọc Lợi

17/01/1998

Khoa Khoa học Xã hội và Ngôn ngữ Quốc tế

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

46

191602004

Hứa Phương Thảo

09/02/2001

Khoa Khoa học Xã hội và Ngôn ngữ Quốc tế

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

47

191602009

Nguyễn Diệu Thư

19/04/2001

Khoa Khoa học Xã hội và Ngôn ngữ Quốc tế

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

48

191602010

Nguyễn Hoàng Bảo Vy

31/03/2001

Khoa Khoa học Xã hội và Ngôn ngữ Quốc tế

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

49

191602017

Lê Hoàng Bảo Khanh

01/09/2001

Khoa Khoa học Xã hội và Ngôn ngữ Quốc tế

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

50

191602026

Nguyễn Thị Hồng Dung

19/07/2000

Khoa Khoa học Xã hội và Ngôn ngữ Quốc tế

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

51

191602027

Đào Thụy Mỹ Kim

02/01/2001

Khoa Khoa học Xã hội và Ngôn ngữ Quốc tế

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

52

191603008

Nguyễn Ngọc Khánh Linh

26/10/2001

Khoa Khoa học Xã hội và Ngôn ngữ Quốc tế

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

53

191603010

Nguyễn Thị Thanh Phương

10/11/2000

Khoa Khoa học Xã hội và Ngôn ngữ Quốc tế

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

54

191603018

Châu Thị Thùy Dương

29/08/1999

Khoa Khoa học Xã hội và Ngôn ngữ Quốc tế

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

55

191604003

Tô Linh Nhi

15/11/2001

Khoa Khoa học Xã hội và Ngôn ngữ Quốc tế

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

56

191604013

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

03/01/2001

Khoa Khoa học Xã hội và Ngôn ngữ Quốc tế

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

57

191604015

Nguyễn Nhật Hào

15/03/2000

Khoa Khoa học Xã hội và Ngôn ngữ Quốc tế

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

58

191604019

Lưu Hong Giang Nam

27/06/2001

Khoa Khoa học Xã hội và Ngôn ngữ Quốc tế

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

59

191604024

Nguyễn Thị Thùy Linh

13/09/2000

Khoa Khoa học Xã hội và Ngôn ngữ Quốc tế

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

60

191604028

Nguyễn Hoài Nam Phương

21/07/2001

Khoa Khoa học Xã hội và Ngôn ngữ Quốc tế

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

61

191604029

Nguyễn Trần Nhật Minh

05/01/2001

Khoa Khoa học Xã hội và Ngôn ngữ Quốc tế

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

62

191604035

Lưu Vũ Thảo Vy

27/02/2001

Khoa Khoa học Xã hội và Ngôn ngữ Quốc tế

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

63

191604036

Nguyễn Thị Thanh Duyên

16/11/2001

Khoa Khoa học Xã hội và Ngôn ngữ Quốc tế

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

64

191604040

Nguyễn Thị Cẩm Tú

21/09/2001

Khoa Khoa học Xã hội và Ngôn ngữ Quốc tế

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

65

191606012

Đinh Thị Diệu

02/07/2000

Khoa Khoa học Xã hội và Ngôn ngữ Quốc tế

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

66

191606019

Phan Huỳnh Thái Bảo

28/02/2001

Khoa Khoa học Xã hội và Ngôn ngữ Quốc tế

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

67

191606020

Trần Lê Hải Yến

29/06/2000

Khoa Khoa học Xã hội và Ngôn ngữ Quốc tế

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

68

191606022

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

27/07/2001

Khoa Khoa học Xã hội và Ngôn ngữ Quốc tế

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

69

191606025

Phạm Minh Tiến

16/10/2001

Khoa Khoa học Xã hội và Ngôn ngữ Quốc tế

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

70

191606030

Huỳnh Minh Triết

16/03/2001

Khoa Khoa học Xã hội và Ngôn ngữ Quốc tế

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

71

191701003

Huỳnh Ngọc Thanh Phương

14/11/2000

Khoa Khoa học Xã hội và Ngôn ngữ Quốc tế

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

72

191701007

Nguyễn Đắc Minh Hưng

24/01/1996

Khoa Khoa học Xã hội và Ngôn ngữ Quốc tế

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

73

191701015

Trương Như Trâm Anh

30/12/2000

Khoa Khoa học Xã hội và Ngôn ngữ Quốc tế

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

74

191701020

Nguyễn Thảo Nhi

08/01/2001

Khoa Khoa học Xã hội và Ngôn ngữ Quốc tế

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

75

191701031

Trần Tăng Nhạc Ý

21/06/2001

Khoa Khoa học Xã hội và Ngôn ngữ Quốc tế

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

76

191701036

Nguyễn Thị Bích Ngân

02/11/2001

Khoa Khoa học Xã hội và Ngôn ngữ Quốc tế

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

77

191701039

Lê Bảo Ngọc Trâm

18/09/2000

Khoa Khoa học Xã hội và Ngôn ngữ Quốc tế

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

78

191701045

Đặng Nguyễn Tuyết Nhi

08/09/2001

Khoa Khoa học Xã hội và Ngôn ngữ Quốc tế

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

79

191701051

Trần Thị Thanh Ngân

04/10/2001

Khoa Khoa học Xã hội và Ngôn ngữ Quốc tế

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

80

191701053

Ngô Tấn Phúc

24/11/2001

Khoa Khoa học Xã hội và Ngôn ngữ Quốc tế

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

81

191701055

Phạm Tú Hảo

13/02/2001

Khoa Khoa học Xã hội và Ngôn ngữ Quốc tế

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

82

191701061

Nguyễn Thị Ngọc Nhứt

02/03/2001

Khoa Khoa học Xã hội và Ngôn ngữ Quốc tế

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

83

191701062

Vũ Thị Thu Trang

23/11/2001

Khoa Khoa học Xã hội và Ngôn ngữ Quốc tế

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

84

191701073

Lê Thị Ngọc Trâm

17/08/2001

Khoa Khoa học Xã hội và Ngôn ngữ Quốc tế

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

85

191701075

Lê Hoàng Trí

08/04/2001

Khoa Khoa học Xã hội và Ngôn ngữ Quốc tế

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

86

191701076

Tô Huệ Băng

18/10/2001

Khoa Khoa học Xã hội và Ngôn ngữ Quốc tế

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

87

191701079

Tăng Quang Minh

25/12/2001

Khoa Khoa học Xã hội và Ngôn ngữ Quốc tế

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

88

191701081

Trần Võ Minh Khanh

08/01/2001

Khoa Khoa học Xã hội và Ngôn ngữ Quốc tế

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

89

191701096

Trần Hoàng Long

12/09/2000

Khoa Khoa học Xã hội và Ngôn ngữ Quốc tế

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

90

191701098

Đỗ Nguyễn Xuân Trúc

07/02/2001

Khoa Khoa học Xã hội và Ngôn ngữ Quốc tế

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

91

191701100

Trần Hồ Thanh Sang

23/06/2001

Khoa Khoa học Xã hội và Ngôn ngữ Quốc tế

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

92

101136698

Nguyễn Hoàng Thanh Nghị

21/05/1991

Khoa Kiến trúc

93,870

Thẻ lỗi tháng 01/2020 chuyển qua tháng 03/2020

93

151401073

Võ Trương Phương Quỳnh

15/11/1997

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

94

151405118

Ngô Tấn Phát

07/07/1997

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

95

161401052

Nguyễn Tiến Đạt

20/02/1997

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

96

161401065

Huỳnh Ngọc Hải Đăng

10/08/1998

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

97

181411012

Phạm Thái Sơn

27/01/2000

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

93,870

thẻ có HSD đến 31/12/2019 chuyển qua BHYT tháng 01/2020

98

191105004

Võ Duy An Bình

05/04/2001

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

99

191401015

Nguyễn Ánh Hồng Duyên

03/09/2001

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

100

191401019

Nguyễn Tiến Đạt

09/04/2001

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

101

191401020

Huỳnh Thanh Trúc

30/12/2000

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

102

191401038

Đặng Lý Hồng Phúc

26/04/2001

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

103

191401040

Hoàng Duy Khánh

28/08/1997

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

104

191401055

Nguyễn Hoài Nhật Thi

18/10/1999

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

105

191401062

Trương Thụy Ngọc Quỳnh

29/12/2001

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

106

191401065

Võ Thị Ngọc Huệ

29/12/2001

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

107

191401066

Nguyễn Hoàng Dung

25/06/2001

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

108

191401067

Lê Văn Đức

13/12/2001

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

109

191401069

Lý Tử Minh

15/03/2001

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

110

191401071

Nguyễn Văn Trung Sơn

26/09/2000

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

111

191401074

Trần Khánh Dư

20/04/1999

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

112

191401088

Nguyễn Thị Thanh Thương

02/07/2001

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

113

191401113

Đỗ Trần Ngọc Thảo

06/01/2001

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

114

191401124

Đinh Quốc Nguyên

19/10/2001

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

115

191401126

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

17/12/2001

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

116

191401137

Nguyễn Ngọc Triệu Vy

19/12/2001

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

117

191401141

Nguyễn Đức Vũ

30/11/1991

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

118

191401154

Nguyễn Thị Thuý Duy

11/12/2001

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

119

191401161

Nguyễn Phạm Quỳnh Như

01/02/2001

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

120

191401162

Trần Thị Tường Vy

20/09/2001

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

121

191401173

Bùi Quốc Phương

22/03/2001

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

122

191401176

Huỳnh Yến Nhi

11/08/2001

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

123

191401178

Lê Anh Quân

22/12/1999

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

124

191401179

Phạm Tường Vy

05/03/2001

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

125

191401182

Nguyễn Ngọc Diễm Quỳnh

16/06/2001

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

126

191401183

Đặng Thị Thanh Tâm

14/07/2001

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

127

191401199

Đoàn Thị Thanh Trúc

22/06/2001

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

128

191401201

Phạm Thị Phương Mai

09/07/1999

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

129

191401205

Phạm Ngọc Băng Như

27/12/2000

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

130

191401206

Phạm Vĩ Hào

21/01/2001

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

131

191401226

Phạm  Trung

20/01/1998

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

132

191405002

Tsai Chi Can

27/02/2000

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

133

191405010

Lê Ngọc Phương Minh

02/09/2001

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

134

191405020

Hà Phạm Đức Nhân

04/09/1998

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

135

191405029

Trịnh Mỹ Tiên

28/07/2001

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

136

191405030

Võ Tuấn Thành

12/12/2001

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

137

191405031

Trần Nguyễn Phương Thi

15/03/2001

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

138

191405040

Lê Thị Thảo Vy

04/12/2001

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

139

191405048

Nguyễn Văn Toàn

02/11/1996

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

140

191408004

Huỳnh Nhất Khánh Linh

11/06/2001

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

141

191408031

Vũ Sơn Nam

08/08/2001

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

142

191408033

Tô Trần Thảo Nguyên

12/02/2001

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

143

191408036

Nguyễn Thanh Tùng

10/07/2001

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

144

191408037

Ngô Đức Thắng

13/07/2001

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

145

191408042

Nguyễn Đức Thắng

29/08/1998

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

146

191409006

Nguyễn Thị Ngọc Trâm

12/12/2000

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

147

191409017

Phạm Mai Thục Đoan

31/10/2001

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

148

191409018

Trần Mỹ Dung

11/08/2001

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

149

191409020

Nguyễn Quang Hải

30/07/2001

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

150

191409025

Vương Thừa Nguyên

19/04/2001

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

151

191409026

Nguyễn Thị Nhã Uyên

16/07/2001

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

152

191409029

Trần Ngọc Sơn My

05/09/2001

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

153

191409034

Nguyễn Thanh Khánh Uyên

01/05/2001

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

154

191409036

Nguyễn Trần Yến Nhi

01/01/2001

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

155

191409044

Wang Vinh Di

18/03/2001

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

156

191409056

Nguyễn Phương Anh Thư

01/03/2001

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

157

191409069

Phan Thành Ý Duy

06/07/2001

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

158

191409090

Lê Ngọc Tú

19/05/2001

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

159

191409091

Ngô Khải Nhân

19/01/2001

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

160

191409106

Nguyễn Thị Tố Ly

23/04/2001

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

161

191409213

Phạm Thành Đạt

28/11/2001

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

162

191411005

Lê Thị Hoài Tú

11/11/2001

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

163

191411011

Ngô Mỹ Uyên

24/05/2001

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

164

191416015

Nguyễn Vũ Ngọc Long

21/11/2000

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

165

191416016

Nguyễn Trần Phong

13/03/2001

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

166

191416027

Nguyễn Thụy Linh Trâm

27/07/2001

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

167

191421014

Nguyễn  Huỳnh

26/11/1996

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

168

191606023

Ông Gia Mẫn

10/06/2001

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

169

191701082

Nguyễn Ngọc Trúc Linh

25/03/2001

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

170

171104001

Phạm Nguyễn Lê Danh

09/07/1999

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

171

191101014

Phan Duy Đông

04/10/2001

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

172

191101036

Nguyễn Hữu Thắng

24/02/2001

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

173

191104002

Trình Quốc Huy

19/07/2001

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

174

191104009

Lê Hoàng Ý

04/12/2001

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

175

191104015

Bùi Hiếu Huy

02/06/1999

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

176

191303055

Hoàng Yến Nhi

15/10/2001

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

177

191305022

Phạm Ngọc Thảo Nguyên

13/07/2001

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

178

191420005

Châu Thanh Trúc

01/06/2001

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

179

191420012

Nguyễn Hoàng Gia Huy

18/04/2001

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

180

191420013

Trần Nguyễn Quốc An

15/06/2001

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

181

191420015

Đặng Chí Cường

21/09/2001

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

182

191420021

Đặng Thị Thanh Ngân

08/05/2001

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

183

191420022

Trần Thọ Hải Nam

12/10/2001

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

184

191801003

Nguyễn Hoài Duy

04/12/2001

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

185

191801021

Nguyễn Hoàng Giang Anh

02/09/2001

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

186

191802002

Nguyễn Thị Thương

06/10/2000

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

187

191802006

Nguyễn Thị Ngọc Anh

01/02/2001

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

188

191804003

Nguyễn Thanh Tường Duy

14/10/2001

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

189

191805006

Trần Thị Như Quỳnh

13/11/2001

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

190

191805014

Trần Hữu Nhật Sơn

04/01/2001

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

191

161305037

Hồ Anh Dũng

22/04/1987

Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

192

191305010

Phùng Khải Vinh

03/08/2001

Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

193

191305032

Nguyễn Hữu Tín

22/08/2001

Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

194

191305034

Trần Nguyễn Hoàng Phúc

14/01/1996

Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

195

191305039

Trần Thanh Hưng

01/02/2001

Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

196

191305040

Phan Thái Ngân Thu

12/11/2001

Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

197

151302061

Trần Ngọc Kim Ngân

15/05/1997

Khoa Xét nghiệm Y học

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

198

181302145

Dương Gia Hưng

28/12/1999

Khoa Xét nghiệm Y học

93,870

Thẻ lỗi tháng 01/2020 chuyển qua tháng 03/2020

199

191302006

Nguyễn Đoàn Tường Uyên

28/08/1998

Khoa Xét nghiệm Y học

93,870

Thẻ lỗi tháng 01/2020 chuyển qua tháng 03/2020

200

191302032

Nguyễn Hoàng Lê Khanh

14/05/2001

Khoa Xét nghiệm Y học

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

201

191302046

Lê Thị Thu Thảo

10/07/2001

Khoa Xét nghiệm Y học

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

202

191302049

Thái Hoàng Thanh Hiền

20/07/2001

Khoa Xét nghiệm Y học

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

203

191302053

Nguyễn Thị Thủy Tiên

12/04/2001

Khoa Xét nghiệm Y học

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

204

191302054

Nguyễn Phi Nhung

04/10/2001

Khoa Xét nghiệm Y học

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

205

191302056

Huỳnh Nguyễn Bảo Quỳnh

26/12/2001

Khoa Xét nghiệm Y học

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

206

191302066

Lê Hữu Tài

23/10/2001

Khoa Xét nghiệm Y học

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

207

191302078

Lê Kim Thanh Thúy

14/08/2001

Khoa Xét nghiệm Y học

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

208

191302098

Lê Trần Thanh Nhã

10/10/1999

Khoa Xét nghiệm Y học

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

209

191302101

Dương Nguyễn An Phúc

16/08/2001

Khoa Xét nghiệm Y học

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

210

191302109

Đào Ngọc Hải

24/04/2001

Khoa Xét nghiệm Y học

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

211

191302113

Lê Tấn Sang

30/08/2001

Khoa Xét nghiệm Y học

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

212

191302127

Cao Ngô Phượng Nguyên

27/05/2001

Khoa Xét nghiệm Y học

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

213

191401001

Phạm Đào Thanh Vy

14/02/1999

Viện Đào tạo Quốc tế

93,870

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

214

191602034

Lâm Thị Ngọc

02/01/1998

Viện Khoa học Xã hội và Ngôn ngữ Quốc tế

93,870

Không tìm thấy nhân khẩu

215

191604021

Trần Thị Ngọc Diệp

06/07/1999

Viện Khoa học Xã hội và Ngôn ngữ Quốc tế

93,870

Không tìm thấy nhân khẩu

216

191701069

Viên Kiều Khiết Nhi

02/08/1995

Viện Khoa học Xã hội và Ngôn ngữ Quốc tế

93,870

Không tìm thấy nhân khẩu

217

161303135

Nguyễn Thị Thoa

20/04/1998

Viện Kinh doanh và Quản lý

93,870

Thẻ lỗi tháng 01/2020 chuyển qua tháng 03/2020

218

191401089

Nguyễn Thị Liễu

01/01/2001

Viện Kinh doanh và Quản lý

93,870

Thẻ lỗi tháng 01/2020 chuyển qua tháng 03/2020

219

171301031

Trần Tấn Toàn

18/01/1998

Khoa Điều dưỡng

140,805

thẻ tháng 10/20219 bị lỗi chuyển qua đợt tháng 12/2019

220

191301042

Nguyễn Đoàn Ngọc Dung

01/03/2001

Khoa Điều dưỡng

140,805

thẻ có HSD đến 31/12/2019 chuyển qua BHYT tháng 01/2020

221

181303243

Trần Nguyễn Khánh Uyên

21/09/2000

Khoa Dược

140,805

thẻ có HSD đến 31/12/2019 chuyển qua BHYT tháng 01/2020

222

191303037

Trương Thị Tuyết Trân

15/05/2001

Khoa Dược

140,805

thẻ có HSD đến 31/12/2019 chuyển qua BHYT tháng 01/2020

223

181411003

Nguyễn Võ Thanh Ngân

25/10/2000

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

140,805

thẻ có HSD đến 31/12/2019 chuyển qua BHYT tháng 01/2020

224

191401026

Phan Lê Quỳnh Anh

12/12/2001

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

140,805

thẻ có HSD đến 31/12/2019 chuyển qua BHYT tháng 01/2020

225

191401031

Hà Minh Cường

08/05/2001

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

140,805

thẻ có HSD đến 31/12/2019 chuyển qua BHYT tháng 01/2020

226

191401058

Trần Quang Thái

10/05/2001

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

140,805

thẻ có HSD đến 31/12/2019 chuyển qua BHYT tháng 01/2020

227

191401177

Hồ Xuân Tài

29/04/2000

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

140,805

thẻ có HSD đến 31/12/2019 chuyển qua BHYT tháng 01/2020

228

191405021

Lê Trần Trúc Anh

14/07/2001

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

140,805

thẻ có HSD đến 31/12/2019 chuyển qua BHYT tháng 01/2020

229

191405026

Phạm Văn Thành

10/01/2001

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

140,805

thẻ có HSD đến 31/12/2019 chuyển qua BHYT tháng 01/2020

230

191408026

Nguyễn Tiến Dũng

17/03/2000

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

140,805

thẻ có HSD đến 31/12/2019 chuyển qua BHYT tháng 01/2020

231

191409021

Huỳnh Lê Như Ý

28/07/2001

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

140,805

thẻ có HSD đến 31/12/2019 chuyển qua BHYT tháng 01/2020

232

191409100

Lâm Ngọc Linh

29/03/2001

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

140,805

thẻ có HSD đến 31/12/2019 chuyển qua BHYT tháng 01/2020

233

191416021

Đào Ngọc Hân

16/07/2000

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

140,805

thẻ có HSD đến 31/12/2019 chuyển qua BHYT tháng 01/2020

234

151805025

Lê Hà Phương

21/03/1997

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

140,805

thẻ có HSD đến 31/12/2019 chuyển qua BHYT tháng 01/2020

235

191302105

Phạm Nguyễn ánh Tiên

16/06/2001

Khoa Xét nghiệm Y học

140,805

Đang còn giá trị thẻ hết tháng 12/2019 ở Trường THCS

236

191401023

Trần Lê Bảo Trân

14/07/2001

Viện Kinh doanh và Quản lý

140,805

Thẻ lỗi tháng 01/2020 chuyển qua tháng 03/2020

237

191301021

Nguyễn Thị Yến Khoa

13/02/2000

Khoa Điều dưỡng

422,415

Đang có thẻ có đối ưu tiên cao hơn DK

238

177081042

Trần Thị Anh Tuyết

19/11/1996

Khoa Xét nghiệm Y học

422,415

Đang làm việc ở Công ty

239

181304126

Nguyễn Văn Ngữ

15/01/2000

Khoa Răng Hàm Mặt

563,220

Đang có thẻ đối tượng AP

240

171302112

Nguyễn Thị Mỹ Duyên

15/10/1999

Khoa Xét nghiệm Y học

563,220

Đang làm việc tại Cty

241

181302114

Lê Thành Đô

11/11/2000

Khoa Xét nghiệm Y học

563,220

Đang có thẻ đối tượng AP

242

181604023

Lê Thị Mỹ Linh

25/11/2000

Viện Khoa học Xã hội và Ngôn ngữ Quốc tế

563,220

Đang có thẻ đối tượng XD

243

181701013

Lâm Chí Thành

12/09/2000

Viện Khoa học Xã hội và Ngôn ngữ Quốc tế

563,220

Đang làm việc tại Cty

244

191701102

Ninh Thị Hồng Hậu

12/05/2001

Viện Khoa học Xã hội và Ngôn ngữ Quốc tế

563,220

Đang có thẻ đối tượng DT

245

181401034

Đinh Nguyễn Quốc Tài

06/04/2000

Viện Kinh doanh và Quản lý

563,220

Đang làm việc tại Cty

246

191401184

Hoàng Trọng Hải

16/03/1999

Viện Kinh doanh và Quản lý

563,220

Đang có thẻ đối tượng AP

247

191405018

Nguyễn Thị Hương Quỳnh

02/07/2001

Viện Kinh doanh và Quản lý

563,220

Đang có thẻ đối tượng BX

248

191101001

Vũ Nhất Tâm

27/02/2001

Khoa Công nghệ Thông tin

610,155

Mua theo HGĐ

249

191304010

Lim Thiên Tài

30/01/2001

Khoa Răng Hàm Mặt

610,155

Thẻ đối tượng XD

250

191304039

Thượng Nguyễn Minh Châu

29/05/2001

Khoa Răng Hàm Mặt

610,155

Thẻ đối tượng TA

251

191304061

Khổng Thị Ngọc Thơ

16/01/2001

Khoa Răng Hàm Mặt

610,155

Thẻ đối tượng DK

252

191401263

Nguyễn Lê Hoài Thương

06/07/2000

Viện Kinh doanh và Quản lý

610,155

Thẻ đối tượng DK

253

191408021

Phạm Hồ Anh Tú

09/11/2001

Viện Kinh doanh và Quản lý

610,155

Đang còn giá trị thẻ thân nhân công an

254

191419009

Huỳnh Thanh Sơn

05/06/2001

Viện Kinh doanh và Quản lý

610,155

Thẻ đối tượng DK

255

191401158

Huỳnh Nguyễn Đình

19/06/2001

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

704,025

Có thẻ ưu tiên cao hơn AP

256

191401160

Lê Huỳnh Đức

31/05/2001

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

704,025

Có thẻ ưu tiên cao hơn AP

257

191408006

Sơn Thanh Huy

20/03/2001

Viện Kinh doanh và Quản lý

704,025

Thẻ đối tượng XD

258

191409103

Lê Thị Thùy

16/06/2001

Viện Kinh doanh và Quản lý

704,025

Đang có thẻ đối tượng HN

 

tin tức khác