Thông báo mở đánh giá Điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2020-2021 (Đợt 3)
10/26/2021 8:41:00 PM
Thông báo mở đánh giá Điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2020-2021 (Đợt 3)

Thực hiện thông báo Về việc tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên trực tuyến cho sinh viên hê chính quy, học kỳ II năm học 2020-2021". Trung tâm Trải nghiệm - Việc làm sinh viên đã triển khai cho sinh viên chính quy toàn trường thực hiện đánh giá điểm rèn luyện trong 2 đợt.

  • Đợt 1: Từ ngày 16/09/2021 đến ngày 26/09/2021
  • Đợt 2: Từ ngày 19/10/2021 đến ngày 26/10/2021

Tuy nhiên, sau khi hết thời gian đánh giá vẫn nhận được phản hồi của sinh viên về việc chưa hoàn thành đánh giá đúng thời hạn vì các lý do: sự cố phần mềm hoặc sinh viên quên không đánh giá. 

Căn cứ đề xuất của các Khoa và sinh viên, Trung tâm Trải nghiệm việc làm sinh viên sẽ mở lại hệ thống đánh giá Điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2020-2021 (đợt 3) cho sinh viên chưa hoàn thành việc đánh giá với thời gian như sau:

Thời gian mở hệ thống

Đối tượng

Thực hiện

27/10/2021

Sinh viên chưa đánh giá

Sinh viên đăng nhập vào portal.hiu.vn tự đánh giá điểm rèn luyện

28/10/2021

Ban cán sự lớp các Khoa/Viện

Ban cán sự lớp đánh giá bổ sung cho sinh viên

29/10/2021

Cố vấn học tập các Khoa/Viện

Cố vấn học tập đánh giá bổ sung cho sinh viên

Sau khi kết thúc thời gian đánh giá điểm rèn luyện (đợt 3) nếu sinh viên vẫn không hoàn thành việc đánh giá điểm rèn luyện. Nhà trường sẽ không giải quyết bất cứ thắc mắc nào về sau.

Kính nhờ Quý Thầy/Cô lãnh đạo Khoa/Viện, Cố vấn học tập, Anh/Chị thư ký khoa triển khai cho sinh viên được biết và hoàn thành việc đánh giá đúng thời hạn đã thông báo.

Lưu ýThầy/Cô Cố vấn học tập và Ban cán sự lớp chỉ đánh giá cho những sinh viên chưa đánh giá điểm rèn luyện đợt 1 và đợt 2, không đánh giá điểm rèn luyện lại cho những sinh viên đã có điểm

tin tức khác