Công bố kết quả sơ bộ điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2020-2021
11/3/2021 11:47:00 AM
Công bố kết quả sơ bộ điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2020-2021

Các bạn HIUers ơi,

Sau khi Ban cán sự lớp, Cố vấn học tập đã hoàn tất việc đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên các lớp thì chúng ta đã có kết quả sơ bộ về Điểm rèn luyện của học kỳ 2 năm học 2020-2021 rồi đó, HIUers có thể xem dự thảo điểm rèn luyện của mình tại HIU Portal kể từ hôm nay nhé.

Vì đây là điểm sơ bộ nên sẽ chưa được nhân với hệ số 1.3 như đã thông báo và nếu có những thắc mắc về điểm số thì các bạn có thể gửi phản hồi để Trung tâm Trải nghiệm - Việc làm sinh viên (HSC) tổng hợp, kiểm tra và phản hồi lại cho các bạn nhé. HIUers sẽ phản hồi về kết quả Điểm rèn luyện từ ngày 03/11/2021 đến 23h45 ngày 07/11/2021 tại đường link: https://forms.office.com/r/Qy0TPQB0P9

Sau thời gian trên, nếu sinh viên không có ý kiến hoặc phản hồi khác thì được hiểu là sinh viên đã đồng ý với kết quả sơ bộ.

Với messenger fanpage HSC sẽ không thể nhận thông tin để tránh bỏ sót và bảo mật thông tin nên các HIUers nhớ phản hồi qua link và trong thời gian đã nêu nha.

HSC gửi đến các bạn clip xem hướng dẫn điểm rèn luyện 

Thân mến

tin tức khác