Thông báo chi trả học bổng cho tân sinh viên khóa 2021 năm học 2021 - 2022 (Nhà trường đã gửi email office 365 đến các sinh viên đủ điều kiện nhận học bổng)
12/15/2021 5:30:00 PM
Thông báo chi trả học bổng cho tân sinh viên khóa 2021 năm học 2021 - 2022 (Nhà trường đã gửi email office 365 đến các sinh viên đủ điều kiện nhận học bổng)
Trong kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm học 2021-2022, HIU đã có nhiều chính sách học bổng giành cho các Tân sinh viên, nhà trường đã gửi thông báo nhận học bổng và chi trả đợt 1 đến những sinh viên đủ điều kiện nhận học bổng.
Đến giai đoạn hiện nay vẫn còn một số Tân sinh viên khóa 2021 chưa hoàn tất các yêu cầu nên chưa nhận được học bổng. Nhà trường thông báo về việc chi trả học bổng Tân Sinh viên năm học 2021-2022 như sau:
1. Hình thức chi trả: sinh viên chọn 01 trong 02 hình thức sau:
- Hình thức 1: Chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của sinh viên, đối với sinh viên đã nộp đủ học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022.
- Hình thức 2: Cấn trừ vào học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022, đối với sinh viên chưa nộp đủ học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022.
2. Thủ tục chi trả
+ Sinh viên điền đầy đủ thông tin vào đường link https://bit.ly/HIUtckt2021 ĐỂ ĐĂNG KÝ HÌNH THỨC CHI TRẢ.
+ Thời gian đăng ký hình thức chi trả: từ 15/12/2021 đến 25/12/2021
3. Lưu ý
a. Sinh viên đã đăng ký thông tin với Phòng TSTT trước đó nhưng chưa nhận được chuyển khoản, vui lòng thực hiện điền thông tin để đăng ký hình thức chi trả.
b. Sinh viên chọn hình thức 1 – chuyển khoản vào tài khoản cần cung cấp thông tin tài khoản của sinh viên, tài khoản của người khác không được chấp nhận.
c. Sinh viên chọn hình thức 2 - cấn trừ học phí học kỳ 1 nộp bổ sung bản scan gồm: Chứng minh nhân dân, Giấy đề nghị thanh toán KHTC-BM09
(theo link: http://portal.hiu.vn/.../Bieu-mau-sinh-vien-thuong-su-dung)
Tân sinh viên khóa 2021 hoàn thành theo hướng dẫn để nhận được học bổng nhé.
 
HSC - All for students
tin tức khác