Thông báo tổ chức kế hoạch đào tạo, đăng ký học phần, đóng học phí học kỳ 2 năm học 2021-2022
1/14/2022 5:23:00 PM
Thông báo tổ chức kế hoạch đào tạo, đăng ký học phần, đóng học phí học kỳ 2 năm học 2021-2022

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhằm thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022, Nhà trường thông báo về việc tổ chức kế hoạch đào tạo, đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ 2 năm học 2021-2022 áp dụng cho hệ đại học chính quy, như sau

 

Sinh viên năm cuối
(khóa 2018)

Sinh viên năm 1
(khóa 2021)
Sinh viên các năm còn lại
Thời gian tổ chức HK2
năm học 2021-2022
từ 17/01/2022
đến 11/06/2022
từ 21/02/2022
đến 09/07/2022
từ 14/02/2022
đến 09/07/2022
Hình thức học

Trực tuyến trong 02 tuần đầu tiên (tuần lễ thứ 21 và 22)

Trực tiếp tại trường từ 14/02/2022

Trực tiếp tại trường từ 21/02/2022 Trực tiếp tại trường
từ 14/02/2022
Thời gian đăng ký, điều chỉnh đăng ký học phần

Điều chỉnh từ 14/01/2022
đến 21/01/2022

từ 24/01/2022 đến 28/01/2022

từ 24/01/2022
đến 28/01/2022

Cách đăng ký học phần Phòng ĐTĐH sẽ đăng ký học phần mẫu cho sinh viên Sinh viên đăng ký học phần qua HIU Portal

Sinh viên đăng ký học phần qua HIU Portal

SV cần xem kỹ ghi chú của các lớp học phần để chọn LHP phù hợp 
để phân biệt LHP chương trình hội nhập (60tr/năm) và LHP chương trình đại trà (40tr/năm)

Xem thời khóa biểu tại HIU Portal Từ 14/01/2022 Sau khi đăng ký học phần thành công Sau khi đăng ký học phần thành công
Nộp học phí Từ ngày 17/01/2022
đến 17/02/2022
Từ ngày 17/01/2022
đến 17/02/2022

Từ ngày 17/01/2022
đến 17/02/2022

Cách nộp học phí

Cách 1: Chuyển khoản

  • Tên tài khoản: Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
  • Số tài khoản: 060102862433
  • Ngân hàng Sacombank - PGD Phạm Ngọc Thạch - CN Tân Định;
  • Nội dung: MSSV Họ và tên Học kỳ

Cách 2: Nộp tiền mặt tại ngân hàng Sacombank

Cách 3: Ứng dụng Sacombank Pay hoặc Ứng dụng MBanking của Sacombank. .

  • Đăng nhập ứng dụng, chọn Phần giao dịch
  • Chọn Học phí, nhà cung cấp (HIU), nhập MSSV
  • Chọn mục phí để thanh toán.

SV xem hướng dẫn tại: https://portal.hiu.vn/News/Detail/4448/[Huong-dan]-Nop-hoc-phi--le-phi

Đối với sinh viên năm cuối, để đảm kế tiến độ và kế hoạch thực tập và tốt nghiệp đúng thời hạn, Phòng Đào tạo đại học sẽ đăng ký học phần mẫu cho sinh viên. Sinh viên có thể thực hiện điều chỉnh, rút, hủy, đăng ký bổ sung các học phần chưa đạt trong thời hạn quy định.

Theo Thông báo số 04/TB-HIU về việc tổ chức kế hoạch đào tạo, đăng ký học phần, đóng học phí học kỳ 2 năm học 2021-2022.

 

tin tức khác