Thông báo nhắc lại thời gian đóng học phí hệ Đại học chính quy học kỳ II năm học 2021-2022
2/17/2022 3:41:00 PM
Thông báo nhắc lại thời gian đóng học phí hệ Đại học chính quy học kỳ II năm học 2021-2022

Căn cứ Thông báo số 04/TB-HIU ngày 13/01/2022 về việc Tổ chức kế hoạch đào tạo, đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ II năm học 2021 – 2022;

Nhà trường nhắc lại việc đóng học phí hệ Đại học chính quy học kỳ II năm học 2021-2022 như sau:

 1. Thời gian đóng học phí:
 • Thời gian nộp học phí của sinh viên từ 17/01/2022 đến hết ngày 17/02/2022.
 • Nhà trường yêu cầu những sinh viên chưa đóng học phí khẩn trương hoàn thành học phí học kỳ II năm học 2021-2022 đến hết ngày 25/02/2022.
 • Quá thời hạn trên, Nhà trường sẽ xử lý theo quy định.
 1. Hình thức đóng học phí
 • HIU Portal: Truy cập: http://portal.hiu.vn. Đăng nhập tài khoản, thanh toán học phí.
 • Tại ngân hàng: Đến chi nhánh bất kỳ, cung cấp MSSV cần thanh toán, nộp học phí.
 • Ứng dụng Sacombank Pay, Mbanking: Phần giao dịch: Học phí, chọn nhà cung cấp (HIU), nhập MSSV, chọn mục phí để thanh toán.
 • Chuyển khoản:
  • Tên tài khoản: Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng
  • Sổ tài khoản: 060102862433
  • Ngân hàng: Sacombank PGD Phạm Ngọc Thạch CN Tân Định
  • Nội dung: MSSV + Họ tên+ học kỳ
tin tức khác