Thông báo phân bổ số suất học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2020-2021
3/30/2022 9:48:00 AM
Thông báo phân bổ số suất học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2020-2021

I. Giá trị học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2020-2021

Kể từ học kỳ 2 năm học 2020-2021, giá trị học bổng toàn phần và bán phần của sinh viên Khoa Răng hàm mặt và Khoa Y có sự điều chỉnh với hệ số 2 để phù hợp với mức học phí của sinh viên Khoa Răng hàm mặt và Khoa Y, các Khoa còn lại vẫn giữ hệ số 1, cụ thể như sau:

1. Hệ chính quy

  Học bổng toàn phần Học bổng bán phần
Khoa Răng hàm mặt và Khoa Y 16.000.000đ/suất 10.000.000đ/suất
Các Khoa còn lại 8.000.000đ/suất 5.000.000đ/suất

2. Hệ liên thông (học tại HIU): 5.000.000đ/suất

II. Phân bổ số suất

CHÍNH QUY - Nhóm 1

16 triệu

10 triệu

Tổng suất

1

Khoa Răng hàm mặt

3

33

36

2

Khoa Y

1

6

7

CHÍNH QUY - Nhóm 2

8 triệu

5 triệu

Tổng suất

1

Khoa Điều dưỡng

1

10

11

2

Khoa Dược

5

41

46

3

BM Giáo dục thể chất

0

1

1

4

Viện KHGD&ĐTGV

0

0

0

5

Khoa KHXH&NV

1

10

11

6

Khoa Kinh tế quản trị

6

56

62

7

Khoa Kỹ thuật công nghệ

2

15

17

8

Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa quốc tế

2

21

23

9

Khoa VTLT-PHCN

1

6

7

10

Khoa Xét nghiệm y học

2

19

21

LIÊN THÔNG

 

5 triệu

Tổng suất

1

Điều dưỡng

 

6

6

2

Dược

 

45

45

3

VLTL-PHCN

 

3

3

4

Xét nghiệm y học

 

7

7

tin tức khác