Thông báo nhắc nhở lần 2 về việc nộp bổ sung hồ sơ sinh viên (đối với Khóa 2020 trở về trước)
3/31/2022 3:01:00 PM
Thông báo nhắc nhở lần 2 về việc nộp bổ sung hồ sơ sinh viên (đối với Khóa 2020 trở về trước)

Nhà trường thông báo về việc nhắc nhở sinh viên nộp bổ sung hồ sơ sinh viên hệ chính quy từ khóa 2017 đến khóa 2020 (lần 2) như sau:

  1. Đối tượng: sinh viên còn thiếu hồ sơ, sinh viên xem danh sách tại: https://bit.ly/HIUdocsubmit2022
  2. Thời gian nộp bổ sung hồ sơ (lần 2): từ ngày 01/4/2022 đến 10/4/2022, sau thời gian này nếu sinh viên chưa hoàn thành viên nộp hồ sơ sinh viên sẽ bị trừ 5 điểm rèn luyện (tại mục 2.1.3, tiêu chí 2 của Quy chế đánh giá Điểm rèn luyện sinh viên, link: https://portal.hiu.vn/News/Detail/4491
  3. Nơi nộp hồ sơ: sinh viên có thể nộp bổ sung hồ sơ tại 01 trong 02 địa điểm sau:
  • + Tại cơ sở 215 Điện Biên Phủ: TT. Trải nghiệm & Việc làm Sinh viên (tầng 3)
  • + Tại cơ sở 120 Hòa Bình: Văn phòng 1 (Khu G)

Lưu ý: sinh viên nộp bổ sung hồ sơ trong giờ hành chính (buổi sáng: 8h00 – 12h00, buổi chiều: 13h00 – 17h00) từ Thứ 2 đến Thứ 6.

  1. Cách nộp hồ sơ (tùy vào loại hồ sơ còn thiếu của mỗi sinh viên)
  • - Đối với Giấy chứng nhận kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT: nộp 01 bản chính
  • - Đối với Giấy khai sinh, Học bạ, Bằng Tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương): nộp 01 bản sao hợp lệ (bản sao được trích lục từ sổ gốc cấp bản chính hoặc là bản photo có công chứng với thời gian không quá 6 tháng)
  • - Đối với Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân: nộp 01 bản photocopy (không cần công chứng).
tin tức khác