Thông báo đeo thẻ sinh viên khi đến trường
4/5/2022 4:25:00 PM
Thông báo đeo thẻ sinh viên khi đến trường

Căn cứ Quy chế công tác sinh viên số 483/QĐ-HIU, ngày 11/11/2021 của trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, đồng thời nhằm đảm bảo an ninh, trật tự, bảo quản tài sản của cá nhân và Nhà trường; Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng thông báo về việc đeo thẻ sinh viên khi ra vào trường tại các cơ sở như sau:

1. Đeo thẻ sinh viên khi đến trường:

- Kể từ ngày 12/4/2022, sinh viên tất cả các khóa bắt buộc đeo thẻ sinh viên khi vào cổng trường, đến trường học tập hoặc sinh hoạt ngoại khóa trong khuôn viên Nhà trường, vào thư viện hoặc đến các đơn vị trong Nhà trường để liên hệ giải quyết các công việc.

- Sinh viên không được tự ý thay đổi các thông tin trên thẻ sinh viên và không được cho mượn hoặc sang nhượng cho người khác dưới mọi hình thức.

2. Cấp lại thẻ sinh viên:

- Trường hợp sinh viên chưa được cấp thẻ lần đầu hoặc mất/thất lạc thẻ sinh viên:

Bước 1: Sinh viên liên hệ phòng Tài chính – Kế toán (tầng 3) - Cơ sở 215 Điện Biên Phủ để đóng lệ phí cấp thẻ sinh viên (50.000 đồng/thẻ).

Bước 2: Sinh viên mang biên lai thu tiền đến HIU Student Center (tầng 3) - Cơ sở 215 Điện Biên Phủ để được cấp thẻ sinh viên.

3. Xử lý vi phạm:

 -  Nhà trường sẽ kiểm tra đột xuất việc đeo thẻ sinh viên và xử lý theo Quy chế công tác sinh viên khi phát hiện trường hợp vi phạm. Trừ điểm rèn luyện (5 điểm/lần vi phạm tại học kỳ vi phạm) tại tiêu chí 2.1.3 quy định Điểm rèn luyện về việc sinh viên Vi phạm nội quy, quy chế Nhà trường đối với các trường hợp:

+ Sinh viên không đeo thẻ sinh viên khi đến trường.

+ Sinh viên đã làm thủ tục in thẻ sinh viên nhưng không đến nhận.

Việc đeo thẻ sinh viên mỗi khi đến trường là trách nhiệm của mỗi sinh viên, nó không chỉ phục vụ cho việc ra vào trường được thuận tiện, dễ dàng liên hệ tại các phòng ban chức năng, sử dụng các dịch vụ tiện ích và học tập tại trường mà còn để thầy cô, bạn bè dễ dàng nhận diện. Các bạn sinh viên nghiêm túc thực hiện để góp phần xây dựng văn hóa tích cực và gìn giữ môi trường học tập trật tự nhé ^^

Theo Thông báo số 45/TB-HIU về việc thực hiện đeo thẻ sinh viên khi đến Trường.

tin tức khác