Thông báo về việc tham gia Bảo hiểm y tế bắt buộc Năm học 2021-2022 ( Lần 2)
5/10/2022 11:58:00 AM
Thông báo về việc tham gia Bảo hiểm y tế bắt buộc Năm học 2021-2022 ( Lần 2)

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế và Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Bảo hiểm y tế học đường,

Nhà trường thông báo sinh viên chưa tham gia bảo hiểm y tế 2021 – 2022 hoặc đã hết thời hạn tham gia bảo hiểm đề nghị thực hiện như sau:

  • Đối tượng tham gia: Toàn bộ sinh viên chính quy đang học tập tại trường
  • Hình thức tham gia (Bắt buộc theo quy định của Chính phủ):                                                                      

a. Sinh viên đang tham gia bảo hiểm y tế tại gia đình, địa phương, theo dạng chính sách vùng hải đảo, vùng sâu vùng xa theo quy định Chính phủ: Nộp cho trạm y tế hoặc chụp BHYT đến đường link sau: (trước ngày 20/5/2022) https://forms.gle/bYHRWCjN78xpzaBV8

b. Sinh viên chưa tham gia bảo hiểm y tế :

  • Bắt buộc phải tham gia bảo hiểm y tế từ 01/05/2022 -31/12/2022,
  • Số tháng, số tiền đóng tham gia bảo hiểm (xem phụ lục 1 đính kèm),
  • Gởi thông tin BHYT cũ (nếu có): Theo link đính kèm trên.

Hình thức đóng:

1. Chuyển khoản về Trường ĐHQT Hồng Bàng:

Số tài khoản: 060102862433

Tên tài khoản: Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng

Ngân hàng: Sacombank PGD Phạm Ngọc Thạch – TP HCM

Nội dung chuyển khoản: Họ và tên SV + MSSV + BHYT + Số tháng tham gia BH

2. Đóng trực tiếp tại cơ sở 1 (215 Điện Biên Phủ)

- Đăng ký tại Trạm y tế (lầu 2)

- Nộp tiền tài phòng Tài chính kế toán (lầu 3)

Sinh viên cài app VssID: để sử dụng thay thẻ BHYT 

Mọi thông tin chi tiết xem tại website: hiu.vn -> Y tế - Sức khỏe -> Chọn Trạm Y Tế -> chọn quy trình tham gia bảo hiểm

Hoặc liên hệ: Ms.Võ Thị Kim Anh, email: anhvtk@hiu.vnDĐ: 0364929720

Lưu ý: Nhà trường sẽ không giải quyết các trường hợp cần sử dụng để thanh toán Bảo  hiểm y tế cho các cá nhân tham gia đóng bảo hiểm trễ so với quy định.

                                Phụ lục 1:      BẢNG BÁO GIÁ BHYT + BHTN THEO THÁNG

                                                                       NIÊN HỌC 2021-2022

Thời gian thu bảo hiểm

Thời gian giá trị sử dụng trên thẻ

Số Tháng

Tiền đóng BHYT

Tiền đóng BHTN

 

Tổng

(1)+(2)

Đơn giá/Tháng

Thành tiền (1)

Đơn giá/Tháng

Thành tiền (2)

21/03/2022-20/04/2022

01/05/2022-31/12/2022

8

46,935

375,480

4,200

33,600

409,080

21/04/2022-20/05/2022

01/06/2022-31/12/2022

7

46,935

328,545

4,200

29,400

357,945

21/05/2022-20/06/2022

01/07/2022-31/12/2022

6

46,935

281,610

4,200

25,200

306,810

21/06/2022-20/07/2022

01/08/2022-31/12/2022

5

46,935

234,675

4,200

21,000

255,675

tin tức khác