Thông báo về việc tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy học kỳ I, năm học 2021 – 2022
6/9/2022 3:15:00 PM
Thông báo về việc tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy học kỳ I, năm học 2021 – 2022

Thực hiện Quyết định số 167/QĐ-HIU ngày 24/05/2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng về việc ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy Trường đại học Quốc tế Hồng Bàng;

Từ ngày 03/06/2022 đến ngày 10/06/2022 Nhà trường đã thông tin về kết quả điểm rèn luyện dự kiến được tính dựa trên kết quả tham gia các hoạt động và học tập để sinh viên kiểm tra và phản hồi.

Đến nay, Nhà trường thông báo thời gian tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy, học kỳ I năm học 2021 – 2022 như sau:

  1. Đối tượng thực hiện:
  • Sinh viên chính quy các khóa từ 2018 đến 2021
  • Sinh viên chính quy khóa 2017 khoa: Dược, Răng hàm Mặt.
  1. Thời gian thực hiện:

Thời gian

Thành phần thực hiện

Nội dung thực hiện

11/06/2022 -

12/06/2022

Sinh viên các khối ngoài sức khỏe gồm các Khoa: Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Quốc tế; Khoa Kinh tế - Quản trị; Khoa Kỹ thuật và công nghệ; Bộ môn GDTC&GDQP-AN; Viện KHGD và ĐTGV.

Sinh viên đăng nhập vào portal.hiu.vn kiểm tra và đánh giá điểm rèn luyện của cá nhân

13/06/2022 -

14/06/2022

Sinh viên các khối sức khỏe gồm các Khoa: Dược; Răng Hàm Mặt; Y; Xét nghiệm Y học; VLTL & PHCN; Điều Dưỡng.

15/06/2022

Ban cán sự lớp

Ban cán sự lớp đánh giá cho tất cả sinh viên trong lớp

16/06/2022

Cố vấn học tập

Cố vấn học tập đánh giá cho tất cả sinh viên lớp được Khoa/Viện phân công

17/06/2022

Trung tâm Trải nghiệm-Việc làm sinh viên

Lập danh sách trình Ban giám hiệu công nhân kết quả điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2021-2022 cho sinh viên

Lưu ý: Trường hợp các Thành phần thực hiện không đánh giá đúng thời gian quy định, sẽ được hiểu là đồng ý với kết quả điểm rèn luyện dự kiến mà Nhà trường đã công bố trước đó. Nhà trường sẽ công nhận kết quả điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2021-2022 của các sinh viên không thực hiện đánh giá căn cứ theo điểm dự kiến và không giải quyết các trường hợp thắc mắc về sau.

Cố vấn học tập, thư ký quản lý sinh viên Khoa/Viện, Bộ môn và Ban cán sự lớp hướng dẫn sinh viên đánh giá rèn luyện.

Khoa/Viện, Bộ môn phân công cố vấn học tập phụ trách lớp sinh viên thực hiện đánh giá rèn luyện cho tất cả sinh viên.

Trong quá trình thực hiện sinh viên và các đơn vị cần trao đổi hay góp ý đề nghị liên hệ Trung tâm Trải nghiệm-Việc làm sinh viên (028 7308 3456, số nội bộ: 3403) hoặc email: hiu.studentcenter@hiu.vn.

Theo TB số 93/TB-HIU ban hành ngày 09/6/2022

tin tức khác