Thông báo danh sách dự kiến (sơ bộ) sinh viên đạt học bổng khuyến khích học tập, học kỳ 1 năm học 2021-2022
6/23/2022 5:58:00 AM
Thông báo danh sách dự kiến (sơ bộ) sinh viên đạt học bổng khuyến khích học tập, học kỳ 1 năm học 2021-2022

Thực hiện Thông báo xét, cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2021-2022, Nhà trường thông báo

Danh sách dự kiến (sơ bộ) sinh viên đạt học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên các Khoa (hệ chính quy): Điều dưỡng, KHXH&NV, XNYH, VLTL- PHCN, NN&VHQT, Dược, KT-CN, BM GDTC&GDQP-AN, (tiếp tục cập nhật...)

STT Đơn vị Xem danh sách Ghi chú
1 Khoa Kinh tế - Quản trị Sơ bộ (bấm vào đây)  
2 Khoa Kỹ thuật - Công nghệ Sơ bộ (bấm vào đây) 27/6/2022 
3 Khoa Khoa học xã hội & Nhân văn Sơ bộ (bấm vào đây) 23/6/2022
4 Khoa Ngôn ngữ & Văn hoá Quốc tế Sơ bộ (bấm vào đây) 24/6/2022 
5 Khoa Dược Sơ bộ (bấm vào đây) 24/6/2022 
6 Khoa Điều dưỡng Sơ bộ (bấm vào đây) 23/6/2022
7 Khoa Răng hàm mặt Sơ bộ (bấm vào đây)  
8 Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng (CQ)  Sơ bộ (bấm vào đây) 24/6/2022 
9 Khoa Xét nghiệm y học (CQ) Sơ bộ (bấm vào đây) 24/6/2022
10 Khoa Y Sơ bộ (bấm vào đây)  
11 BM Giáo dục thể chất Sơ bộ (bấm vào đây) 28/6/2022 
12 Khoa Dược (Hệ liên thông) Sơ bộ (bấm vào đây) 27/6/2022 
13 Khoa Điều dưỡng (Hệ liên thông) Sơ bộ (bấm vào đây) 27/6/2022 
14 Khoa Vật lý trị liệu - PHCN (Hệ liên thông) Sơ bộ (bấm vào đây) 24/6/2022 
15 Khoa Xét nghiệm y học (Hệ liên thông) Sơ bộ (bấm vào đây) 24/6/2022 

Một số lưu ý:

  1. Đây là DS xét sơ bộ chưa phải là danh sách chính thức bao gồm các SV đảm bảo tiêu chuẩn xét HB về Điểm và xếp loại học tập, Điểm và xếp loại RL;  
  2. DS có thể điều chỉnh nếu có sự thay đổi trong quá trình phản hồi của SV dựa trên kết quả một số tiêu chí xét và thời gian hoàn thành học phí của SV
  3. Đây là điểm khác hơn những năm trước: Sinh viên nếu có thắc mắc liên hệ trực tiếp tại Khoa chủ quản hoặc phản hồi về Kết quả sơ bộ vui lòng truy cập và điền thông tin vào link sau: https://forms.office.com/r/iaBuuFemcf, Các Khoa sẽ kiểm tra, đối chiếu và phản hồi đến SV trước khi gửi đến xét tại cấp Trường 
  4. Thời gian gửi phản hồi từ ngày 24/6/2022-28/6/2022, sau thời gian này, sẽ không tiếp tục nhận phản hồi để chốt DS về chuẩn bị trình Hội đồng xét học bổng thông qua.
tin tức khác